Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Національна юридична академія України І            імені Ярослава Мудрого

Академія правових наук України

Процесуальне право України

За редакцією професора В. В. Комарова

Допущено

Міністерством освіти України.

Підручник для студентів

юридичних спеціальностей

вищих закладів освіти

Харків 1999

310я7 Ц-58

Підручник підготовлений викладачами кафедри

цивільного процесу Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого

Рецензент М. Й. Штефан,

академік Академії правових наук України

Автори підручника:

професор В. В. Комаров — глави І, II, IV, V, VI, XV, XXIV (§§ 1,2,4, 5), XXVI (спільно з В. В. Баранковою), XXIX (§§А 6,9-13; спільно

з В. В. Баранковою — §§ 2, 5), XXXI;

професор В. І. Тертишніков — глави III, XI, XIV, XXIII;

професор Є. Г. Пушкар — глави XVI, XVII (§ 5), XIX (§§ 3-5);

доцент В. А. Бігун — глави X, XVIII, XXVII;

доцент П. І. Радченко — глави VII, XIII, XX, XXI;

канд. юрид. наук Г. О. Світлична — глави IX, XXII (§§ 4-8);

доцент В. Ю. Мамницький — глави XVII (§§ 1-4), XIX (§§ 1, 2), XXV;

доцент Л. Я. Носко — глави XXVIII (§§ 1-5), XXX;

доцент В. Г. Фазікош — глава VIII;

канд. юрид. наук В. В. Баранкова — глави XXII (§ 9), XXVI (спільно

з В. В. Комаровим), XXIX (§§1,3, 7, 8; спільно з В. В. Комаровим §§ 2, 5);

І. В. Удальцова — глава XXII (§§ 1-3), XXVIII (§§ 6,7);

Д. М. Сібільов — глава XII (§§ 2, 4);

О. В. Рожнов — глава XII (§§ 1, 3);

К. В. Гусаров — глава XXIV (§ 3).

ТАНГ

БІБЛІОТЕКА

— Ід    І-      І    -

АС ,дс ля — -------

 

"Ї8А

 

т-   -тр-,.

 

© В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, Є. Г. Пушкар та ін., 1999

© «Право», 1999