§ 2. Підвідомчість цивільно-правових спорів товариському суду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Заінтересована особа у випадках, передбачених законом, може звернутися за вирішенням спору і до товариського суду. Товариські суди розглядають лише ті цивільно-правові спори, які передбачені Положенням. У той же час немає таких цивільних спорів, які б належали до виключної компетенції товариських судів. Будь-який цивільно-правовий спір повинен бути прийнятий до розгляду суду, якщо на цьому наполягає заінтересована особа.

Товариському суду підвідомчі справи про пошкодження житлових, нежитлових приміщень і комунального устаткування (п. 9 ст. 7 Положення). Такі справи виникають внаслідок пору­шень Правил утримання житлових приміщень і користування ними наймачами, які мешкають у будинках державного і гро­мадського житлового фонду, членами їх сімей і зіпсування жит­лових і нежитлових приміщень та комунального устаткування.

Пошкодження житлових і нежитлових приміщень і комуналь­ного устаткування частіше за все має місце в результаті само­вільного переустаткування і перепланування житлових приміщень і міст загального користування, перебудови опалюваль* них приладів і сантехнічного устаткування тощо.

Товариський суд розглядає справи про порушення правил внутрішнього розпорядку в квартирах і гуртожитках, про спори мешканців по використанню підсобних приміщень, будинкових служб, оплату комунальних послуг, оплату витрат на ремонт місць загального користування (п. 10 ст. 7 Положення).

Спори громадян, які мешкають в комунальних квартирах, можуть виникати в зв'язку з використанням загальної кухні (рйз-ставлення столів, шаф, полиць тощо), ванни, коридору, балкону, комори, а також у зв'язку з оплатою комунальних послуг, ремон­ту місць загального корисгування.

Товариські суди розглядають спори про розподіл між меш­канцями квартири витрат по оплаті комунальних послуг, а не про стягнення плати за комунальні послуги на користь відповідних обслуговуючих організацій. Заборгованість по оплаті цих послуг стягується нотаріусами.

Товариському суду підвідомчі спори про порядок користуван­ня будівлями, що складають загальну власність двох або декіль­кох громадян, спори про поділ майна колгоспного двору і виділ з колгоспного двору, спори про поділ майна між подружжям (п. 11 ст. 7 Положення). Майно подружжя є їх загальною спільною влас­ністю. Спори про поділ такого майна між подружжям товариські суди можуть розглядати тільки за згоди на це сторін.

Товариські суди не в змозі приймати до свого розгляду спра­ви про поділ між подружжям внесків в ощадний банк (ст. 387 ЩІК), про поділ паю в житлово-будівельному або дачно-буді-вельному кооперативі (п. 43 Примірного статуту житлово-буді-вельного кооперативу УРСР)1.