§ 1. Третейський суд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Значення третейського розгляду цивільно-правових спорів і.Цивільний кодекс України (ст. 6) передбачає здійснення в установленому порядку захисту цивільних прав не тільки судом, арбітражним судом, але й третейським судом. Третейські суди діють як альтернативні органи, вони можуть розглядати цивільні спори, які підвідомчі судам, або віднесеш до компетенції арбітраж­них судів господарські спори між державними, іншими органами та громадянами, що є суб'єктами підприємницької діяльності.

Сутність третейських судів полягає у тому, що вони є недер­жавними органами цивільної юрисдикції, які обираються за по­годженням самими сторонами для розв'язання конкретного ци­вільно-правового (господарського) спору між ними. Розгляд ци­вільно-правових (господарських) спорів у третейському суді може виникнути тільки тоді, коли є угода сторін про обрання цієї форми захисту цивільних прав з зобов'язанням підкоритися його юрисдикції.

Третейські суди як органи цивільної юрисдикції в порівнянні з державними судами та арбітражними судами мають особливе значення. Вони надають учасникам спору деякі суттєві переваги, такі, як спеціалізація з питань, що стосуються фактичних взаємо­відносин сторін, швидкість й економічність розгляду спору, кон­фіденційність діяльності, зручність для сторін відносно визначен­ня часу та місця вирішення спорів та ін.

Цими перевагами й обумовлюється те, що в умовах ринкової економіки серед суб'єктів цивільно-правових (господарських) відносин популярність третейських судів в Україні як органів ци­вільної юрисдикції значно зростає, а кількість їх збільшується.

Зараз в Україні діють три види третейських судів: з цивіль­но-правових спорів між громадянами, з господарських спорів між підприємствами, організаціями й іншими суб'єктами підприєм­ницької діяльності і постійно діючі третейські суди, що розгля­дають спори між суб'єктами права різних країн.