§ 6. Заходи примусового виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Законодавство встановлює чотири види заходів реаль­ного виконання: 1) звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у нього; 2) звернення стягнення на майно та грошові суми боржника, які знаходяться у інших осіб; 3) звернення стяг­нення на заробітну плату, заробіток, пенсію, стипендію борж­ника; 4) вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні суду. Пункт 5 ст. 362 ЦПК на­дає право суду встановити рішенням інші заходи примусового;.

виконання, наприклад виконання певних дій, не пов язаних з передачею майна чи грошей: ремонт приміщень, передача дити­ни на виховання тощо.

Заходи примусового виконання визначаються законом або су­дом у судовому рішенні. Проте ні суд, ні державний виконавець не можуть діяти довільно у виборі заходу, а виходять з дій боржника, до звершення яких він зобов'язується судовим рішенням, з об'єкту стягнення, за рахунок якого задовольняються вимоги стягувача.