§ 7. Оскарження ухвал суду першої інстанції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Цивільне процесуальне законодавство передбачає мож­ливість оскарження в касаційному порядку не тільки рішень, але й ухвал суду першої інстанції.

Згідної із ст. 323 ЦПК ухвали суду першої інстанції, крім ухвал Верховного Суду України, можуть бути протягом десяти днів з наступного дня після їх оголошення оскаржені окремо від рішен­ня дуду сторонами та іншими особами, які брали участь у справі, до суду касаційної інстанції у випадках, прямо передбачених у за­коні,/! якщо вони перешкоджають дальшому рухові справи.

З точки зору можливості касаційного оскарження ухвали суду першої інстанції, таким чином, можна розподілити на дві групи.

Перша група — ухвали, які набирають законної сили негай­но, а тому касаційному оскарженню не підлягають. Заперечення проти них (крім ухвал Верховного Суду України) можна вклю­чити до касаційної скарги або подання (ч. 2 ст. 323 ЦПК). До них належать, зокрема, такі ухвали; з питань відводу, заявленного суддям, прокурору, секретарю судового засідання, експерту, пе­рекладачеві, крім випадків передачі справи у зв'язку з відводом на розгляд іншого суду (ст. 22 ЦПК); про задоволення заяви про забезпечення доказів, у тому числі про призначення експертизи (статті 39, 57 ЦПК); про зняття штрафу або зменшення розміру штрафу (ст. 83 ЦПК); про поновлення процесуальних строків (ст. 89 ЦПК); про допущення або притягнення до участі в справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору (ст. 108 ЦПК); про залишення без руху заяви, що не відповідає вимогам закону (ч. 1 ст. 139 ЦПК); про об'єднання в одне провад­ження кількох позовів (ст.144 ЦПК); про продовження строку підготовки справи до судового розгляду (ст. 146 ЦПК) та ін.1 До цієї групи відносяться також ухвали Верховного Суду України.

Друга група — ухвали, які можуть бути самостійним об'єк­том касаційного оскарження. До них відносяться ухвали, пере­лічені в п. 1 ст. 323 ЦПК, і ті ухвали, які перешкоджають даль­шому рухові справи. До останніх слід віднести такі ухвали суду першої інстанції, які створюють перепони на шляху розвитку процесуального провадження, переривають рух справи. Перепо­ни ці можуть бути або відносними, якщо суд своєю ухвалою при­пиняє рух справи на певний строк, не закінчуючи її (зупинення провадження в справі), або абсолютними, якщо суд своєю ухва­лою завершує провадження в справі без постановлення рішення (закриття провадження, залишення заяви без розгляду). Ці ухва­ли є самостійним об'єктом оскарження, тому що вони впливають ,на рух справи, вирішують його долю або на певний період, або «назавжди. Об'єктом касаційного оскарження може бути і окре­ма ухвала суду першої шстанції (ст. 235 ЦПК). !      Суб'єктами касаційного оскарження ухвал суду першої ін­станції є сторони та інші особи, які брали участь у справі. Про­курор або заступник прокурора приносять окреме подання на незаконну або необгрунтовану ухвалу незалежно від того, чи брали вони участь у даній справі. Окремі ухвали можуть бути оскаржені особою, відносно якої вони постановлені.

Скарги, подання на ухвали суду першої шстанції можуть бути подані протягом десяти днів з наступного дня після проголошен­ня ухвали через суд, який її постановив. Скарга, подання повинні відповідати вимогам ст. 292 ЦПК.

Розглядаються скарги і подання на ухвали суду першої ін­станції у тому ж порядку, що й касаційні скарги. Суд касаційної інстанції завершує розгляд справи постановленням касаційної ухвали, в якій він вправі: залишити ухвалу суду першої інстанції без змін, а скаргу чи подання — без задоволення; скасувати ухва­лу і передати питання на новий розгляд суду першої інстанції; ска­сувати ухвалу суду першої шстанції і ви