ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

Вступне слово

Перелік умовних скорочень

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Глава 1. Поняття приватного права

 

Глава 2. Цивільне право як галузь права

 

Глава 3. Джерела цивільного права. Цивільне законодавство

 

Глава 4. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна

 

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВЕ ВІДНОШЕННЯ

Глава 5. Загальні положення про цивільні правовідносини

 

Глава 6. Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин

 

Глава 7. Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин

 

Глава 8. Держава Україна, Автономна Республіка Крим та територіальна громада як суб'єкти цивільних правовідносин

 

Глава 9. Об'єкти цивільних правовідносин

 

Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 11. Здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

 

Глава 12. Захист цивільних прав та інтересів

 

Глава 13. Цивільно-правова відповідальність

 

Глава 14. Строки та терміни здійснення та захисту цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

 

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ IV. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Глава 15. Загальні положення про особисті немайнові права

 

Глава 16. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

 

Глава 17. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

 

Глава 18. Захист особистих немайнових прав фізичної особи

РОЗДІЛ V. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Глава 19. Загальні положення про право власності

 

Глава 20. Право спільної власності

 

Глава 21. Особливості окремих різновидів права власності

 

Глава 22. Речові права на чуже майно

 

Глава 23. Захист права власності та інших речових прав

 

РОЗДІЛ VІ. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 24. Загальні положення про право інтелектуальної власності

 

Глава 25. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

 

Глава 26. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)

 

Глава 27. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

 

Глава 28. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 

Глава 29. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 

Глава 30. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

 

Глава 31. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Глава 32. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

 

Глава 33. Право інтелектуальної власності на торговельну марку

 

Глава 34. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

 

Глава 35. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

 

Глава 36. Захист права інтелектуальної власності

 

РОЗДІЛ VІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА

Глава 37. Загальні положення про цивільне зобов'язання

 

Глава 38. Загальні положення про цивільний договір

РОЗДІЛ VIII. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ЧИ ІНШЕ РЕЧОВЕ ПРАВО

 

Глава 39. Загальні положення договору купівлі-продажу

 

Глава 40. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу

 

Глава 41. Особливості договору поставки

 

Глава 42. Особливості договору контрактації сільськогосподарської продукції

 

Глава 43. Особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 

Глава 44. Особливості договору міни (бартеру)

 

Глава 45. Договір дарування

 

Глава 46. Договір ренти

 

Глава 47. Договір довічного утримання (догляду)

 

Глава 48. Загальні положення договору найму (оренди)

 

Глава 49. Особливості договору прокату

 

Глава 50. Особливості окремих видів договорів найму (оренди)

 

Глава 51. Особливості договору лізингу

 

Глава 52. Особливості договору найму (оренди) житла

 

Глава 53. Договір позички

 

РОЗДІЛ ІХ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

Глава 54. Загальні положення договору підряду

Глава 55. Особливості договору побутового підряду

 

Глава 56. Особливості договору будівельного підряду

 

Глава 57. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи

 

Глава 58. Особливості договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

 

РОЗДІЛ Х. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Глава 59. Загальні положення договорів про надання послуг

 

Глава 60. Договори про перевезення

 

Глава 61. Договори транспортного експедирування

 

Глава 62. Договір зберігання

 

Глава 63. Договори страхування

 

Глава 64. Договір доручення

 

Глава 65. Договір комісії

 

Глава 66. Договір управління майном

 

Глава 67. Договір позики

 

Глава 68. Договір кредиту

 

Глава 69. Договір банківського вкладу

 

Глава 70. Договір банківського рахунку

 

Глава 71. Договір факторингу

 

Глава 72. Безготівкові розрахунки

 

РОЗДІЛ ХІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 73. Авторські договори та договори про передачу суміжних прав

 

Глава 74. Договори у сфері створення і використання досягнень науки і техніки

 

Глава 75. Договори комерційної концесії

 

РОЗДІЛ ХІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 76. Договір простого товариства

 

Глава 77. Засновницький договір

 

РОЗДІЛ ХІІІ. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 78. Загальні положення про недоговірні зобов’язання

 

Глава 79. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу

 

Глава 80. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди з оголошенням конкурсу

 

Глава 81. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

 

Глава 82. Зобов’язання із рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

 

Глава 83. Зобов’язання із створення загрози життю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

 

Глава 84. Загальні положення про зобов’язання із відшкодування шкоди

 

Глава 85. Особливості відшкодування шкоди, завданої працівником

 

Глава 86. Особливості відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами

 

Глава 87. Особливості відшкодування шкоди, завданої органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

 

Глава 88. Особливості відшкодування шкоди, завданої злочином

 

Глава 89. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними та адієздатними

 

Глава 90. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

 

Глава 91. Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи смертю фізичної особи

 

Глава 92. Особливості відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт (послуг)

 

Глава 93. Особливості відшкодування моральної шкоди

 

Глава 94. Зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

РОЗДІЛ XIV. СПАДКОВЕ ПРАВО

Глава 95. Загальні положення про спадкування

 

Глава 96. Спадкування за заповітом

 

Глава 97. Спадкування за законом

 

Глава 98. Оформлення та охорона спадкових прав

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ XV. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО І ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Глава 99. Сучасні цивільно-правові системи світу

 

Глава 100. Тенденції розвитку приватного (цивільного) права на сучасному етапі та їх вплив на українську приватноправову систему

 

 

Список використаної та рекомендованої літератури

Алфавітно-предметний покажчик