АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

Термін

Глава

Сторінка

Авторська винагорода

Глава 73

 

Авторський договір

Глава 73

 

Акредитив

Глава 72

 

Акти цивільного стану

Глава 6

 

Аналогія закону

Глава 3

 

Аналогія права

Глава 3

 

Банківська гарантія

Глава 70

 

Банківська таємниця

Глава 70

 

Банківський кредит

Глава 68

 

Банкрутство

Глава 6

 

Безгрошовість позики

Глава 67

 

Безпроцентна позика

Глава 70

 

Безхазяйне майно

Глава 19

 

Вексель

Глава 75

 

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Глава 6

 

Винахід

Глава 28

 

Відшкодування шкоди:

моральної;

завданої джерелом підвищеної небезпеки;

завданої злочином;

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи смертю фізичної особи;

завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними та адієздатними;

завданої недоліками товарів, робіт (послуг);

завданої органами державної влади, органами АРК, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;

завданої органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду;

завданої працівником

 

Глава 93

Глава 90

Глава 88

Глава 91

 

Глава 89

 

Глава 92

 

Глава 86

 

Глава 87

 

Глава 85

 

Віндикаційний позов

Глава 23

 

Вклад (депозит)

Глава 69

 

Гарантійний строк

Глава 14

 

Генерального делікту принцип

Глава 84

 

Генерального підряду принцип

Глава 54

 

Географічне зазначення походження товару

Глава 34

 

Делікт

Глава 84

 

Деліктоздатність

Глава 5

 

Депозитний рахунок

Глава 69

 

Джерело підвищеної небезпеки

Глава 90

 

Дифамація

Глава 18

 

Довіреність

Глава 11

 

Довірча власність

Глава 99

 

Договір:

поняття;

юридичні ознаки;

форма;

предмет;

сторони;

зміст;

підстави розірвання;

відповідальність.

Глава 3

 

Д. будівельного підряду

Глава 56

 

Д. дарування

Глава 45

 

Д. довічного утримання

Глава 47

 

Д. доручення

Глава 64

 

Д. засновницький

Глава 77

 

Д. зберігання

Глава 62

 

Д. комісії

Глава 65

 

Д. контрактації сільськогосподарської продукції

Глава 42

 

Д. купівлі–продажу

Глава 39

 

Д. лізингу

Глава 51

 

Д. ліцензійний

Глава 74

 

Д. міни (бартеру)

Глава 44

 

Д. на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Глава 58

 

Д. найму (оренди)

Глава 49

 

Д. найму (оренди) земельної ділянки

Глава 50

 

Д. найму будівлі або іншої капітальної споруди

Глава 50

 

Д. найму транспортного засобу

Глава 50

 

Д. підряду

Глава 54

 

Д. побутового підряду

Глава 55

 

Д. пожертви

Глава 45

 

Д. позики

Глава 67

 

Д. позички

Глава 53

 

Д. поставки

Глава 41

 

Д. постачання енергетичними та іншими ресурсами

Глава 43

 

Д. про надання послуг

Глава 59

 

Д. про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

Глава 74

 

Д. про передачу суміжних прав

Глава 73

 

Д. про продаж товарів з використанням автоматів

Глава 40

 

Д. про продаж товарів за зразками

Глава 40

 

Д. про створення і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Глава 74

 

Д. прокату

Глава 49

 

Д. ренти

Глава 46

 

Д. роздрібної купівлі-продажу

Глава 40

 

Д. складського зберігання

Глава 62

 

Д. страхування

Глава 63

 

Д. субкомісії

Глава 65

 

Д. субспоживання

Глава 43

 

Д. управління майном

Глава 66

 

Д. у сфері створення та використання досягнень науки і техніки

Глава 74

 

Д. простого товариства

Глава 76

 

Д. найму (оренди) житла

Глава 52

 

Д. підряду на проектні та пошукові роботи

Глава 57

 

Д. факторингу

Глава 71

 

Д. франчайзингу

Глава 75

 

Доручення

Глава 72

 

Заклад

Глава 37

 

Заповідальний відказ (легат)

Глава 96

 

Заповіт

Глава 96

 

Застава

Глава 37

 

Звичай

Глава 3

 

Зловживання правом

Глава 11

 

Знаки для товарів і послуг

Глава 33

 

Знахідка

Глава 19

 

Зобов’язання:

поняття;

система;

види;

сторони;

підстави виникнення;

способи забезпечення;

підстави зміни;

виконання;

підстави припинення.

Глава 37, 38

 

З. вчинення дій в інтересах іншої особи без доручення

Глава 81

 

З. з публічної обіцянки винагороди з оголошенням конкурсу

Глава 80

 

З. із відшкодування шкоди

Глава 84

 

З. із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

Глава 94

 

З. із рятування здоров’я та життя фізичної особи

Глава 82

 

З. із створення загрози життю фізичної особи, здоров’ю або майну

Глава 83

 

З. з публічної обіцянки винагороди

Глава 79

 

З. з рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

Глава 37

 

З. зі створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Глава 37

 

Інформація

Глава 9, 35

 

Іпотека

Глава 37

 

Казус

Глава 84

 

Клієнт

Глава 69

 

Комерційна концесія

Глава 75

 

Комерційне найменування

Глава 32

 

Комерційний кредит

Глава 71

 

Корисна модель

Глава 28

 

Кредит

Глава 68

 

Ліквідація юридичної особи

Глава 7

 

Ліцензія

Глава 74

 

Місце відкриття спадщини

Глава 95

 

Місце проживання

Глава 6

 

Мусульманська цивільно-правова система

Глава 99

 

Набувальна давність

Глава 19

 

Наукове відкриття

Глава 27

 

Негаторний позов

Глава 23

 

Непереборна сила

Глава 84

 

Неустойка

Глава 37

 

Об'єкт цивільних правовідносин

Глава 9

 

Оголошення фізичної особи померлою

Глава 6

 

Опіка

Глава 6

 

Особисте немайнове благо

Глава 9

 

Особисте немайнове право

Глава 15

 

Оспорюваний правочин

Глава 10

 

Оформлення та охорона спадкових прав

Глава 98

 

Охорона спадкового майна

Глава 98

 

Патент

Глава 28

 

Патронатний вихователь

Глава 6

 

Піклування

Глава 6

 

Плагіат

Глава 36

 

Позика

Глава 67

 

Позовна давність

Глава 14

 

Порука

Глава 37

 

Послуги

Глава 9

 

Пошукові роботи

Глава 54

 

Право:

власності

на безпечне довкілля;

на вибір роду занять;

на гідність, честь та ділову репутацію;

на життя;

на захист особистих немайнових прав;

на здоров'я;

на ім'я;

на індивідуальність;

на інформацію;

на мирні зібрання;

на місце проживання;

на недоторканість житла;

на особисте життя;

на особисту недоторканість;

на свободу об'єднань;

на свободу пересування;

на свободу творчості;

на сім'ю;

промислової власності.

 

Глава 19

Глава 16

Глава 17

Глава 17

Глава 16

Глава 18

Глава 16

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 16

Глава 17

Глава 17

Глава 17

Глава 16

Глава 28

 

Правомірне завдання шкоди

Глава 84

 

Правочин

Глава 10

 

Представництво

Глава 7, 11

 

Преклюзивний строк

Глава 14

 

Претензійний строк

Глава 14

 

Прецедентне право

Глава 99

 

Притримання

Глава 37

 

Промисловий зразок

Глава 28

 

Просте товариство

Глава 76

 

Протокол намірів

Глава 56

 

Публічна обіцянка винагороди

Глава 79

 

Публічна оферта

Глава 40

 

Раціоналізаторська пропозиція

Глава 30

 

Результати робіт

Глава 9

 

Результати творчої діяльності

Глава 9, 24

 

Реквізиція

Глава 19

 

Реорганізація юридичної особи

Глава 7

 

Речове право

Глава 19

 

Річ

Глава 9

 

Роботи

Глава 59

 

Самообмова

Глава 87

 

Свободи заповіту принцип

Глава 96

 

Скарб

Глава 19

 

Сорт рослин

Глава 31

 

Спадкування

Глава 95

 

Співавторство

Глава 27

 

Спільна діяльність

Глава 76

 

Спростування

Глава 18

 

Страхова виплата

Глава 63

 

Страхова сума

Глава 63

 

Страховий випадок

Глава 63

 

Страховий платіж (внесок, премія)

Глава 63

 

Строк:

виконання зобов’язання;

захисту цивільних прав;

позовної давності;

придатності;

здійснення суб'єктивних цивільних прав

Глава 14

Глава 14, 37

Глава 14

Глава 14

Глава 39

Глава 14

 

Суб'єктивне цивільне право

Глава 5

 

Суб'єктивний цивільний обов'язок

Глава 5

 

Субконцесія

Глава 75

 

Суброгація

Глава 63

 

Судовий прецедент

Глава 99

 

Суміжні права

Глава 26

 

Тара

Глава 39

 

Тендерні торги

Глава 56

 

Термін

Глава 14

 

Товарний склад

Глава 62

 

Торговельна марка

Глава 33

 

Транспортне експедирування

Глава 61

 

Трудові (службові) правовідносини

Глава 85

 

Управління спадщиною

Глава 98

 

Установа

Глава 7

 

Установчий акт

Глава 7

 

Установчі документи юридичної особи

Глава 7

 

Фізична особа

Глава 6

 

Фізична особа - підприємець

Глава 6

 

Філія

Глава 7

 

Фірма

Глава 32

 

Цивільна дієздатність

Глава 5

 

Цивільна правоздатність

Глава 5

 

Цивільна правосуб'єктність

Глава 5

 

Цивільне правовідношення

Глава 5

 

Цивільно-правова система

Глава 99

 

Цінні папери

Глава 9

 

Чек

Глава 72

 

Черги спадкування

Глава 97

 

Шкода

Глава 83

 

Штраф

Глава 37

 

Юридична особа

Глава 7

 

Юридичний склад

Глава 10

 

Юридичний факт

Глава 10

 

Якість

Глава 39