Глава 30. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

 

Раціоналізація є невід'ємною складовою виробництва, яка спрямована на його вдосконалення, здебільшого шляхом економії, що сприяє досягненню економічного ефекту. Тому, будучи об'єктом інтелектуальної власності, раціоналізаторська пропозиція потребує правової охорони.

Раціоналізаторська пропозиція – визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності (ст.481 ЦК України). Процедура оформлення прав інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції регламентується Тимчасовим положенням про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій[46].

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції є: матеріальний об'єкт (певна річ) та процес (технологічний, технічний).

Для визнання раціоналізаторської пропозиції об'єктом інтелектуальної власності необхідно, щоб вона відповідала наступним вимогам: вона має стосуватись профілю підприємства, якому подана, бути новою та корисною.

Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом та кресленням.

Суб'єктом права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій раціоналізаторська пропозиція подана.

Виділяючи права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію їх можливо поділити на:

права автора, який окрім особистих немайнових, володіє правами на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій пропозиція подана;

права юридичної особи на використання раціоналізаторської пропозиції у будь-якому обсязі.

На основі поданої автором заяви на раціоналізаторську пропозицію за формою (P-1), затвердженою Міністерством статистики України, підприємством приймається відповідне рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською та видається свідоцтво встановленої форми (протягом місяця з дня прийняття відповідного рішення), яке підписується керівником підприємства і затверджується печаткою. Факт використання раціоналізаторської пропозиції підтверджується спеціальними актом за формою, яку затверджує Міністерство статистики України.