Анотація   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

   

 

 

 

 Цивільне право в Україні. Курс лекцій. Том перший - Шишка

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2004

 

                                              Рекомендовано до друку   Вченою радою Національного університету внутрішніх

справ   

 

     Цивільне право  в Україні: Курс лекцій:  У 6 - ти томах. Т.1. / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), О.Л.Зайцев, Є.О.Мічурін та ін.; За ред. Р.Б.Шишки та В.А.Кройтора – Харків: Національний університет внутрішніх справ.    2004. – 417с.

 

Рецензенти: Луць Володимир Васильович –  професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії  муніципального управління (м. Київ), академік Академії правових наук України;

                        Підопригора Опанас Андронович –   професор, доктор юридичних наук,  академік Академії правових наук України;

 

      Курс лекцій розроблено відповідно до програми Цивільне право України з урахуванням чинного, у тому числі новітнього   цивільного законодавства, досвіду регулювання  цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій. В ньому поміщені авторські конструкції низки інститутів цивільного права, бачення розв’язання вузьких місць правозастосування. Розрахований на  викладачів, аспірантів, студентів, вищих закладів освіти 3 – 4 рівнів акредитації. Буде корисний практикам та іншим особам, які  цікавляться проблемами цивільного права, особливо молодим викладачам, магістрам і здобувачам. Доцільно використовувати у тих ВЗО, де ще нема стійких традицій та  власних цивілістичних шкіл.  Може бути використаний при проведенні наукових досліджень.

 

Всі права захищені. Передрук всієї книги чи її окремих лекцій без згоди володільців авторських прав не допускається.

 

  © Шишка Р.Б.,  Кройтор В.А.  Мічурін Є.О., Зайцев  О.Л.   і др.

          © Національний університет внутрішніх   справ, 2004             

          © Еспада