§ 6. Надання громадянам житла у зв'язку з капітальним ремонтом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Як правило, у зв'язку з капітальним ремонтом громадянам надається інше житлове приміщення. Відповідно до ст. 101 Житлового кодексу наймодавець має право в судовому порядку вимагати переселення наймача та членів його сім'ї в інше житлове приміщення на час капітального ремонту будинку, якщо наймач відмовляється переселитися добровільно. Необхідність виселення виникає тоді, коли без звільнення житлових приміщень неможливо провести передбачені проектом ремонтні роботи. Розмір надаваного тимчасового житлового приміщен­ня не визначається законом, проте відповідно до п. 5 постанови Пленуму Вер­ховного Суду України від 12 квітня 1985 р. № 2 це житлове приміщення має бу­ти розташоване в межах того самого населеного пункту і бути придатним до проживання в ньому громадян, які виселяються, з урахуванням кількісного скла­ду їх сім'ї, стану здоров'я та інших обставин, що заслуговують на увагу.

Переселення наймача на час капітального ремонту не припиняє договору найму житлового приміщення, проте квартирну плату він вносить за те примі­щення, що надане йому на час капітального ремонту.

Відповідно до ч. З ст. 101 Житлового кодексу по закінченні капітального ре­монту наймач повертається в житлове приміщення, яке займав раніше, а якщо наймодавець заселить це приміщення іншими особами, то наймач має право в су­довому порядку вимагати виселення цих осіб.

Вирішуючи питання, пов'язані з капітальним ремонтом будинку, та проблеми тимчасового відселення наймачів, наймодавець має право надати наймачеві та членам його сім'ї (за їхньою згодою) інше благоустроєне житлове приміщення для постійного проживання. Проте це не обов'язок, а право наймодавця, і вимоги громадян зобов'язати наймодавця не підлягають судовому розглядові.

У тому разі, коли житлове приміщення, яке займають наймач та члени його сім'ї, внаслідок капітального ремонту не може бути збережено або істотно збіль­шиться й у наймача утворяться надлишки житлової площі, йому та членам його сім'ї до початку капітального ремонту має бути надано інше благоустроєне жит­лове приміщення. Якщо житлове приміщення, яке займає наймач, істотно змен­шиться внаслідок капітального ремонту, на вимогу наймача йому та членам його сім'ї має бути надано інше благоустроєне житлове приміщення до початку капі­тального ремонту.

Спори, що виникають між наймодавцем і наймачем та членами його сім'ї з приводу вселення на житлову площу після капітального ремонту в зв'язку з її збільшенням чи зменшенням, розглядаються у судовому порядку. При проведен­ні капітального ремонту житлового приміщення у приватному житловому фонді, коли ремонт не може бути проведено без виселення наймача, власник житла має право вимагати (і в судовому порядку) його виселення. При цьому згідно зі ст. 165 ЖК власник не зобов'язаний надавати наймачеві інше житлове примі­щення. Після закінчення ремонту власник зобов'язаний надати наймачеві жит­ло, за винятком, коли воно не було збережене саме внаслідок проведення капі­тального ремонту.