Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Розділ VI ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 37

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ    ............................      5

§ 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу (О.В. Дзера)    .       5

§ 2. Сторони у договорі купівлі-продажу (О.В. Дзера)     ........      10

§ 3. Предмет договору. Ціна у договорі. Форма договору (О.В. Дзера)   .      12

§ 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення (О.В. Дзера)..........21

§ 5. Договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі (О.В. Дзера)   ....     27

§ 6. Особливості купівлі-продажу в зовнішньоекономічному обігу (Н.О. Дзера).............     39

§ 7. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна (О.О. Бойко)   ...     45

Глава 38

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ    ......    57

§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі (B.C. Щербина)........     57

§ 2. Функції, права та обов'язки біржі (B.C. Щербина)........     58

§ 3. Види біржових угод (B.C. Щербина)    ..............     60

§ 4. Правила біржової торгівлі (B.C. Щербина)............     63

§ 5. Правовий статус фондової біржі (B.C. Щербина).........     64

§ 6. Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України (Н.С. Коров'яковська)    ......     66

Глава 39

ДОГОВІР МІНИ (БАРТЕРУ) (О.В. Дзера)..................    79

Глава 40

ДОГОВОРИ ПОСТАВКИ (В.В.Луць).....................    83

§ 1. Поняття та значення договору поставки.............     83

§ 2. Організація господарських зв'язків з поставок.

Порядок і способи укладення договорів поставки...........     85

§ 3. Зміст договору поставки....................     88

§ 4. Виконання договору поставки    .................     92

§ 5. Правові наслідки порушення договору поставки.........     95

Глава 41

ДОГОВОРИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (В.В.Луць)............    99

§ 1. Поняття договору про закупівлю сільськогосподарської продукції   .   .     99

§ 2. Зміст та виконання договору контрактації............    101

§ 3. Відповідальність сторін за порушення договору контрактації     ...    102

§ 4. Інші договірні форми реалізації

сільськогосподарської продукції...................    104

Глава 42

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ (О.В. Дзера)...................   105

§ 1. Поняття та ознаки договору дарування.............    105

§ 2. Сторони та зміст договору дарування..............    106

Глава 43

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) (І.О. Дзера).......   112

§ 1. Поняття та ознаки договору довічного утримання ........    112

§ 2. Зміст договору........................    116

Глава 44

ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ) (О.О.  Отраднова)......   120

§ 1. Поняття та елементи договору майнового найму (оренди).....    120

§ 2. Окремі види договорів найму (оренди)     .............    127

Глава 45

ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО

МАЙНА (B.C. Щербина).........................   140

§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди............    140

§ 2. Сторони в договорі оренди...................    143

§ 3. Порядок укладення договору оренди    ..............    143

§ 4. Умови договору оренди    ....................    145

§ 5. Припинення договору оренди..................    148

Глава 46

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА (Т.П. Базова)..................   149

§ 1. Поняття договору найму житла.................    149

§ 2. Права та обов'язки наймача та осіб,

які постійно проживають разом з ним................    154

§ 3. Збереження житла за тимчасово відсутніми громадянами.....    159

§ 4. Право на обмін житлового приміщення.............    160

§ 5. Договір піднайму житла....................    161

§ 6. Надання громадянам житла у зв'язку з капітальним ремонтом  .............. 163

§ 7. Зміна договору найму житлового приміщення..........    164

§ 8. Розірвання договору найму і виселення.............    165

Глава 47

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

(БЕЗОПЛАТНОГО КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ) (О.О. Отраднова).....   168

§ 1. Поняття та елементи договору позички.............    168

§ 2. Зміст договору позички....................    172

§ 3. Припинення договору позички.................    173

Глава 48

ДОГОВІР ПІДРЯДУ (О.В. Дзера)......................175

§ 1. Поняття та значення договору підряду    .............175

§ 2. Зміст договору підряду.....................180

§ 3. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки

неналежного виконання умов договору підряду............184

§ 4. Договір побутового замовлення (побутового підряду).......189

Глава 49

ДОГОВОРИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ (Н.С. Кузнєцова)..........192

§ 1. Капітальне будівництво в Україні

та способи його здійснення.....................192

§ 2. Поняття та значення договору будівельного підряду.......193

§ 3. Система підрядних договорів у будівництві

та організація договірних зв'язків..................194

§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.....196

§ 5. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт.

Договір субпідряду     ........................197

Глава 50

ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ

І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ (О.О. Підопригора)...............205

§ 1. Роль та значення договорів про виконання

науково-дослідних, дослідно-конструкторських

і технологічних робіт........................205

§ 2. Зміст договорів про виконання

науково-технічних робіт......................212

Глава 51

ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ

ПРОЕКТНИХ І ПОШУКОВИХ РОБІТ (О.О. Підопригора)..........218

Глава 52

АВТОРСЬКІ ДОГОВОРИ(О.А. Підопригора).................224

§ 1. Роль і значення авторських договорів..............224

§ 2. Авторські договори. Загальні положення.............229

§ 3. Види та зміст авторських договорів...............233

Глава 53

ДОГОВОРИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (І.А. Безклубий)     ...............252

§ 1. Загальна характеристика ліцензійного договору.........252

§ 2. Інші види договорів про використання об'єктів

промислової власності.......................259

Глава 54

ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (Е.М. Грамацький)     ..........  261

§ 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу)......    261

§ 2. Зміст договору комерційної концесії...............    268

§ 3. Відповідальність сторін та припинення договору

комерційної концесії........................    274

Глава 55

ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ........................  277

§ 1. Види перевезень та їх правове регулювання (В.В. Луць).....    277

§ 2. Зміст, укладення та оформлення договорів

про перевезення вантажів (В.В. Луць)................    278

§ 3. Виконання договорів про перевезення вантажів (В.В. Луць) ....    283

§ 4. Відповідальність сторін

за договором про перевезення вантажу (В.В. Луць)..........    287

§ 5. Договір про буксирування (В.В. Луць)     .............    293

§ 6. Договори про експлуатацію під'їзних колій,                                                        

подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди (В.В. Луць)........    294

§ 7. Договір про перевезення пасажира та багажу (В.В. Луць)     ....    295

§ 8. Претензії та позови при перевезеннях (В.В. Луць)........    297

§ 9. Договори про транспортне експедирування (В.В. Луць)......    300

§ 10. Договір чартеру (фрахтування) (І.А. Діковська).........    302

Глава 56                                                                                                                       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ (В.В. Луць)     ..............  318

§ 1. Соціально-економічна суть страхування

та його правове регулювання....................    318

§ 2. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття........    319

§ 3. Зобов'язання з добровільного страхування............    323

§ 4. Зобов'язання з обов'язкового страхування     ...........    327

Глава 57

ПОЗИКА..................................  330

§ 1. Еволюція позики (О.В. Кривенда)................    330

§ 2. Поняття позикових відносин (О.В. Кривенда)..........    333

§ 3. Відмежування позики від суміжних правових

конструкцій (О.В. Кривенда, Р.А. Майданик)     ............    341

§ 4. Правова характеристика договору позики (О.В. Кривенда)    ....    345

Глава 58

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН...... 368

§ 1. Банківські операції та їх види (B.C. Щербина)..........    368

§ 2. Кредитний договір (Г.Л. Коротка)................    373

§ 3. Договір банківського вкладу (Г.Л. Коротка)...........    382

§ 4. Правове регулювання вексельного обігу в Україні (Г.Л. Коротка)    .    389

§ 5. Порядок відкриття рахунків у банках (B.C. Щербина)......    394

§ 6. Порядок та форми розрахунків

у господарському обороті (B.C. Щербина)..............    400

Глава 59

ДОГОВІР СХОВУ (ЗБЕРІГАННЯ) (О.В. Дзера, Л.А. Савченко)     .......  409

§ 1. Поняття договору схову (зберігання)..............    409

§ 2. Підстави виникнення зобов'язань зі схову (зберігання)......    411

§ 3. Сторони, предмет, об'єкти, форма та строк договору схову   ....    415

§ 4. Права та обов'язки сторін за договором схову (зберігання)   ....   420

§ 5. Відповідальність сторін у зобов'язаннях схову (зберігання)   ....    426

Глава 60

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ (Г.Л. Коротка)...................  430

§ 1. Поняття та значення договору доручення............    430

§ 2. Зміст договору доручення...................    433

§ 3. Припинення договору доручення................    435

Глава 61

ДОГОВІР КОМІСІЇ (0.0. Отраднова)....................  437

§ 1. Поняття договору комісії....................    437

§ 2. Елементи договору комісії...................    438

§ 3. Зміст договору комісії.....................    440

§ 4. Припинення договору комісії..................    444

Глава 62

ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ (Р.А. Майданик)......  446

§ 1. Поняття та ознаки договору довірчого управління майном     ....    446

§ 2. Предмет, істотні умови, форма та строк

договору довірчого управління майном     ...............    450

§ 3. Суб'єкти виконання договору довірчого управління майном  ....    455

§ 4. Відповідальність за договором довірчого управління майном ....    464

§ 5. Припинення договору довірчого управління майном    .......    470

Глава 63

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (А.С. Довгерт).......  472

§ 1. Загальна характеристика зобов'язань

за спільною діяльністю.......................    472

§ 2. Класифікація зобов'язань за спільною діяльністю

та підстави їх виникнення.....................    473

Глава 64

ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА (А.С. Довгерт)    ............  476

§ 1. Поняття та юридична характеристика

договору простого товариства....................    476

§ 2. Зміст договорів простого товариства    ..............    478

Глава 65

УСТАНОВЧІ ДОГОВОРИ (А.С. Довгерт)..................481

Глава 66

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ, ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ТА ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (В.М. Коссак)    ...............484

§ 1. Зовнішньоекономічні договори (контракти)     ...........484

§ 2. Договори в сфері іноземного інвестування............486

§ 3. Правове регулювання договорів про виробничу кооперацію   ....   493

Розділ VII ПОЗАДОГОВІРНІ (НЕДОГОВІРНІ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 67

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ

ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ТА МАЙНУ (Д.В. Боброва).........501

§ 1. Поняття та елементи зобов'язань,

що виникають зі створення небезпеки................501

§ 2. Відповідальність юридичних і фізичних осіб

за створення небезпеки......................502

§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення

небезпеки (загрози) життю, здоров'ю та майну............503

Глава 68

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ (Д.В. Боброва).........505

§ 1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди......    505

§ 2. Деліктна відповідальність: поняття та зміст...........    508

§ 3. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції.....    510

§ 4. Підстави деліктної відповідальності...............    514

§ 5. Відповідальність організації за шкоду,

заподіяну з вини її працівника...................    520

§ 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади державних

і громадських організацій......................522

§ 7. Відповідальність за шкоду,

заподіяну правоохоронними органами................526

§ 8. Відповідальність за шкоду,

заподіяну джерелом підвищеної небезпеки..............531

§ 9. Відповідальність за шкоду,

заподіяну неповнолітніми і недієздатними..............540

§ 10. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами .....543

§ 11. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я

і заподіянні смерті громадянинові..................544

§ 12. Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть

громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню.......555

§ 13. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я

неповнолітнього..........................    556

§ 14. Зміна розміру відшкодування шкоди..............    557

§ 15. Компенсація моральної шкоди.................    560

Глава 69

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ ОСОБОЮ

БЕЗ ВІДПОВІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (Д.В. Боброва)............567

§ 1. Поняття зобов'язань із дій, вчинених особою

без відповідних повноважень....................567

§ 2. Підстави виникнення зобов'язань, пов'язаних з рятуванням колективного та державного майна.................569

Глава 70

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З БЕЗПІДСТАВНОГО ПРИДБАННЯ

АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА (Д.В. Боброва)     ................573

Розділ VIII СПАДКОВЕ ПРАВО

Глава 71

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВОГО ПРАВА...........577

§ 1. Основні риси історичного розвитку спадкового

права (Н.С. Коров'яковська)....................577

§ 2. Загальні положення спадкового права (Н.С. Коров'яковська,

Є.О. Рябоконь)..........................582

§ 3. Правове становище спадкодавців

та спадкоємців (Н.С. Коров'яковська, Є.О. Рябоконь).........593

§ 4. Спадщина та особливості спадкування деяких видів

майна (Н.С. Коров'яковська)....................598

Глава 72

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН (Т.П. Коваленко) . . .  609

§ 1. Спадкування за законом....................    609

§ 2. Спадкування за заповітом...................    617

§ 3. Порядок реалізації спадкових прав...............    626

§ 4. Спадковий договір.......................    630