§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Незалежна Українська держава бере участь перш за все у правовідносинах власності та інших речових правовідносинах. Держава як власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається майном, яке їй належить. Державну власність становлять: майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об'єкти; єдина енергетична система; системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значення; кошти державного бюджету; Національний банк України, інші банки та їхні установи і створювані ними кредитні ресурси; державні резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних закладів та інше майно. Держава може бути також суб'єктом спільної власності за участю всіх суб'єктів цивільного права.

Держава виступає суб'єктом цивільного права у питаннях визначення долі безхазяйного майна, яке потрапляє у власність держави (ст. 137 ЦК УРСР), і не-витребуваної знахідки, яка переходить у власність держави (ст. 138 ЦК УРСР). За новим ЦК України безхазяйна річ переходить за рішенням суду у власність відповідної територіальної громади, а знахідка, власника якої не встановлено, — у власність особи, яка знайшла знахідку, а у разі її відмови — у власність тери­торіальної громади.

У власність держави надходить безгосподарно утримуване майно (ст. 136 ЦК УРСР). Відповідно до ст. 354 ЦК України за рішенням суду може бути здійснено викуп у власника пам'ятки історії та культури, якій загрожує пошкодження або знищення, внаслідок чого вона переходить у власність держави.

Цивільні правовідносини власності за участю держави виникають при рекві­зиції і конфіскації майна; стягненні в дохід держави майна, отриманого особами за окремими видами недійсних угод, віднайденні скарбу.

Держава бере участь у зобов'язальних правовідносинах, зокрема випускає облігації державної позики, а утримувачі їх вступають у цивільно-правові відно­сини з державою. Зобов'язальні відносини виникають з державного кредиту, ви­пуску казначейських зобов'язань тощо.

Цивільно-правові відносини виникають також у разі стягнення у дохід держа­ви з осіб, засуджених за вчинення злочинів, коштів, витрачених на стаціонарне лікування потерпілих громадян при заподіянні шкоди їхньому здоров'ю у резуль­таті злочинних дій. Такі правовідносини виникають також при відшкодуванні ор­ганізаціями та громадянами збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону природи.

Чинне законодавство передбачає ряд підстав, за якими державі переходять певні правомочності в галузі права інтелектуальної власності.

Держава може виступати суб'єктом цивільного права зі спадкових правовід­носин (перехід до держави майна за відсутності спадкоємців за законом або за заповітом чи при відмові від спадщини тощо).