§ 3. Система науки цивільного права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Система науки цивільного права в цілому збігається з системою цивільного права. Разом з тим є певні відмінності, що випливають із змісту зазначених сис­тем. Вона складається з таких елементів:

1.  Вчення про предмет, метод, функції і систему цивільного права.

2.  Вчення про цивільні закони, підзаконні нормативні акти.

3.  Загальне вчення про цивільні правовідносини.

4.  Вчення про цивільну правосуб'єктність (правосуб'єктність громадян, орга­нізацій, суверенних держав).

5.  Вчення про угоди.

6.  Вчення про здійснення і захист цивільних прав.

7.  Загальне вчення про право власності. Вчення про суб'єктів права власнос­ті (право приватної власності, право колективної власності, право державної власності, право комунальної власності).

8.  Вчення про особисті немайнові права.

9.  Теорія авторського права.

10.  Теорія винахідницького права.

11.  Вчення про право на промисловий зразок і товарні знаки.

12.  Загальна теорія зобов'язань. Вчення про цивільний договір. Вчення про окремі види зобов'язань.

13.  Вчення про спадкове право.

Система науки цивільного права є ширшою від системи самого цивільного права, бо вивченню цивільно-правових інститутів передує дослідження питань про те, що і як регулюють норми цивільного права, які його функціональні заса­ди, порядок розташування цивільно-правових норм, форми їх вираження, зміст і особливості цивільно-правових відносин.