Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Вступ.............................       З

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Глава І

ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (О.В. Дзера)...............      5

§ 1. Поняття цивільного права..................       5

§ 2. Предмет та метод цивільного права.............       9

§ 3. Функції права.......................     23

§ 4. Принципи цивільного права.................     26

§ 5. Визначення цивільного права та його система    ........     28

Глава 2

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (Д.В. Боброва, О.В. Дзера)     .........31

§ 1. Поняття та структура цивільного законодавства    .......     31

§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства   ...     36

§ 3. Дія цивільного законодавства................     37

§ 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією.....     39

§ 5. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні

та застосуванні цивільного законодавства.............     39

Глава З

НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (Д.В. Боброва)...............41

§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права.........     41

§ 2. Методи науки цивільного права...............     42

§ 3. Система науки цивільного права...............     44

§ 4. Наука цивільного права та інші юридичні науки     .......     44

§ 5. Огляд літератури приватного цивільного права........     47

§ 6. Система навчального курсу "Цивільне право України"

та його основні завдання....................     49

Глава 4

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.................51

§ 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного

права (А.С. Довгерт).....................     51

§ 2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних

країн (А.С. Довгерт)     .....................     52

§ 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних

країн (А.С. Довгерт)    .....................     56

§ 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних

країн (CM. Паламарчук)...................     60

§ 5. Юридичні особи у праві зарубіжних країн (Л.І. Радченко)    .   .     64

Глава 5

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ (Д.В. Боброва)...............    78

§ 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.......     78

§ 2. Елементи цивільно-правових відносин............     79

§ 3. Види цивільно-правових відносин..............     84

Глава 6

ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (Т.С. Шкрум)......    87

§ 1. Правоздатність громадян..................     87

§ 2. Дієздатність громадян    ...................     90

§ 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім

та оголошення його померлим..................    100

§ 4. Ім'я та місце проживання громадянина.

Акти громадянського стану...................    104

Глава 7

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ (Н.С. Кузнєцова)     ...................   109

§ 1. Поняття та ознаки юридичної особи.............    109

§ 2. Правоздатність юридичної особи...............    111

§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб......    114

§ 4. Види юридичних осіб....................    120

Глава 8

ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (А.С. Довгерт)........   128

§ 1. Держава Україна — суб'єкт цивільного права    ........    128

§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах.........    129

Глава 9

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ТА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА

КРИМ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (О.В. Дзера)..........   131

§ 1. Юридичні передумови цивільної правосуб'єктності

територіальної громади та Автономної Республіки Крим......    131

§ 2. Зміст цивільної правосуб'єктності територіальних громад

та Автономної Республіки Крим.................    134

Глава 10

ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ........................  136

§ 1. Поняття та види об'єктів цивільних прав (Е.А. Бондар) ....    136

§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей.

Майно (Н.В. Василенко, О.В. Дзера)..............    138

§ 3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав (B.C. Щербина)   ...    146

§ 4. Гроші як об'єкт цивільних правовідносин (І.А. Безклубий)    .  .    153

Глава 11

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (Е.М. Грамацький).............   161

§ 1. Поняття юридичних фактів.................    161

§ 2. Класифікація юридичних фактів...............    163

Глава 12

УГОДИ (ПРАВОЧИНИ) (Д.В. Боброва)...................   168

§ 1. Поняття та види угод (правочинів)     .............    168

§ 2. Умови чинності угод (правочинів)..............    171

§ 3. Недійсні угоди (правочини).................    171

§ 4. Види недійсних угод (правочинів)..............    181

§ 5. Умови і строки в угодах (правочинах)............    183

Глава 13

СТРОКИ (ТЕРМІНИ). ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ (В.В. Луць)..........   184

§ 1. Поняття та значення строків (термінів)

у цивільному праві.......................    184

§ 2. Види цивільно-правових строків (термінів)..........    186

§ 3. Позовна давність......................    190

Глава 14

ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ (Ю.Д. Притика)    ...........   196

§ 1. Представництво......................    196

§ 2. Представництво за довіреністю...............   202

Глава 15

ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (В.М. Коссак)........  206

§ 1. Здійснення суб'єктивних прав................   206

§ 2. Виконання цивільних обов'язків...............   210

§ 3. Забезпечення виконання обов'язків.............   213

§ 4. Захист суб'єктивних прав..................   216

Розділ II ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 16

ПОНЯТТЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН ТА ОСОБИСТИХ

НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (О.В. Кохановська)........219

§ 1. Поняття особистих немайнових відносин,

не пов'язаних з майновими...................219

§ 2. Особисті немайнові права фізичної особи та їх види......233

§ 3. Особисті немайнові права, що забезпечують

природне існування фізичної особи................237

§ 4. Особисті немайнові права, що забезпечують

соціальне буття фізичної особи.................254

Глава 17

ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ (О.В. Кохановська)......266

§ 1. Поняття здійснення та захисту особистих немайнових прав   .   .   266 § 2. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичної особи    .   .   .   269

Розділ III ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 18

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ (О.В. Дзера)......275

§ 1. Поняття власності та права власності............275

§ 2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні

та його елементи........................280

Глава 19

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.......290

§ 1. Передумови реформування відносин власності

та створення нового інституту права власності (O.fi. Дзера)     .   .  .   290

§ 2. Формування інституту права власності

в період ринкових реформ в Україні (О.В. Дзера)     ........293

§ 3. Зміст права власності (Н.С. Кузнєцова)...........305

§ 4. Способи набуття і припинення

права власності (Н.С. Кузнєцова)................309

§ 5. Встановлення моменту виникнення

права власності CO.fi. Дзера)..................312

Глава 20

ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ГРОМАДЯН) (О.В. Дзера)................322

§ 1. Загальні положення    ....................    322        ,

§ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності                         І

громадян     ...........................    331

§ 3. Здійснення громадянами права приватної власності......    342

Глава 21

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (Т.В. Боднар)...........345

§ 1. Загальні положення    ....................    345

§ 2. Право власності кооперативів................    348

§ 3. Право власності господарських товариств..........   352

§ 4. Право власності господарських об'єднань...........    360

§ 5. Власність об'єднань громадян................   361

Глава 22

ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (О.В. Дзера).....  367

§ 1. Загальні положення    ....................   367

§ 2. Підстави виникнення права державної

та комунальної власності....................   377

§ 3. Цивільно-правовий статус і правовий режим майна

державних та комунальних підприємств і установ.........   383

Глава 23

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (О.В. Дзера)................  396

§ 1. Поняття права спільної власності..............   396

§ 2. Право спільної часткової власності..............   399

§ 3. Особливості деяких різновидів права спільної власності   ....   402

Глава 24

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ (Т.О. Ариванюк, О.В. Дзера)    .  411

§ 1. Розвиток законодавства

про право власності подружжя    .................   411

§ 2. Законний правовий режим майна подружжя.........   418

§ 3. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом

(договірний правовий режим майна подружжя)..........   469

Глава 25

РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО (О.А. Підопригора)...........  479

§ 1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно     ....   479

§ 2. Право володіння чужим майном...............   482

§ 3. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут)    .   .   486 § 4. Право користування чужою земельною ділянкою

для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)..........   489

§ 5. Право користування чужою земельною ділянкою

для забудови (суперфіций)    ...................   490

Глава 26

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (І.О. Дзера)    .................  492

§ 1. Поняття цивільно-правового захисту.............   492

§ 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності    .   .   .   495

§ 3. Віндикаційний позов....................   499

§ 4. Негаторний позов.....................   507

§ 5. Позов про виключення майна з опису

(звільнення майна з-під арешту).................   510

§ 6. Позов про визнання права власності.............   512

§ 7. Загальна характеристика інших засобів

захисту права власності.....................   514

Розділ IV ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 27

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН,

ПОВ'ЯЗАНИХ З ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (О.А. Підопригора)........523

§ 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності ....   523 § 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин,

пов'язаних з творчою діяльністю.................526

§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин,

пов'язаних з творчою діяльністю.................528

Глава 28

ПРАВО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ВЛАСНОСТІ.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА..................530

§ 1. Поняття та джерела авторського права (О.А. Підопригора)  .   .   530

§ 2. Об'єкти авторського права (О.А. Підопригора)     .......   532

§ 3. Суб'єкти авторських відносин (О.А. Підопригора)......   533

§ 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст

та межі (О.А. Підопригора)    ..................   536

§ 5. Поняття суміжних прав (І.А. Безклубий)..........   543

§ 6. Захист авторського права і суміжних прав (І.А. Безклубий) .  .   548

Глава 29

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (О.О. Підопригора)..........551

§ 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки    ...   551

§ 2. Право на раціоналізаторську пропозицію...........572

§ 3. Право на селекційні досягнення...............577

Глава ЗО

ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ

ТОВАРНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (0.0. Підопригора)......557

§ 1. Право на комерційне найменування.............   588

§ 2. Право на торговельну марку    ................   590

§ 3. Право на зазначення походження товару,

географічне зазначення.....................   604

Розділ V ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА

Глава 31

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ

ПРАВОВІДНОСИН (Н.С. Кузнєцова)....................609

§ 1. Поняття та склад зобов'язання...............609

§ 2. Підстави виникнення зобов'язань..............613

§ 3. Система цивільних зобов'язань...............614

Глава 32

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР    .....................617

§ 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному

праві (В.В. Луць).......................617

§ 2. Свобода договору в цивільному праві (А.В. Луць)    ......   619

§ 3. Система цивільно-правових договорів (В.В. Луць)    ......    623

§ 4. Зміст і тлумачення договору (В.В. Луць)     ..........   628

§ 5. Укладення, зміна та розірвання договору (В.В. Луць).....    632

§ 6. Загальна характеристика особливостей концесійних договорів,

угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу

та консалтингу (О.С. Семерак).................638

Глава 33

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (В.В. Луць)..................643

§ 1. Поняття та принципи виконання зобов'язань.........   643

§ 2. Суб'єкти виконання зобов'язання..............   645

§ 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання........   648

§ 4. Особливості виконання часткового та солідарного

зобов'язання..........................   650

Глава 34

СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ..........653

§ 1. Загальні положення про забезпечення виконання

зобов'язань (Т.В. Боднар)...................653

§ 2. Окремі способи забезпечення виконання

зобов'язань (Н.С. Кузнєцова)..................662

§ 3. Зміст та співвідношення понять "неустойка", "штраф",

"пеня" (І.О. Дзера)......................669

§ 4. Застава як спосіб забезпечення виконання

зобов'язань (Т.С. Шкрум)...................673

Глава 35

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (В.В. Луць).....694

§ 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності ....   694

§ 2. Види цивільно-правової відповідальності...........697

§ 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності......700

Глава 36

ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (Т.В. Боднар)................705

§ 1. Поняття та способи припинення зобов'язань.........705

§ 2. Окремі способи припинення зобов'язань...........706

г. ц п

Навчальне видання

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Підручник

г г

А

У двох книгах Книга перша

Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури

Відповідальна за випуск Яскажук ТА.

Редактор Вівдиченко Г.І.

Комп'ютерний набір Сисоєва Л. М.

Комп'ютерна верстка Виноградова Т.М.

Художнє оформлення Черненко М.П.

Підписано до друку 31.10.2002. Формат 70x100/16. Папір офсетний № 1. Гарн. Antiqua. Друк офсетний.

Умови, друк. арк. 45,00. Обл.-вид. арк. 60,00. Наклад 15000 (2-й завод 5001—10000) прим. Зам. № 2-300. Ціна договірна.

Оригінал-макет виготовлено комп'ютерним центром СП "Юрінком Інтер"

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції — серія ДК № 19 від 20.03.2000.)

З питань придбання літератури звертатися до видавництва "Юрінком Інтер" за адресою: 04209, Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31-6; тел. 411-64-03

Віддруковано в ЗАТ "Київська книжкова фабрика" 01054, Київ, вул. Воровського, 24

Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб'єктів видавничої справи серія ДК № 787 від 28.01.2002 р.