ПОКАЖЧИК ОСНОВНИХ ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

 

Адміністративно-господарські санкції 315—316 Аудит і аудиторська діяльність 381 Акціонерне підприємство 218 Анулювання ліцензій 50 Акти реалізації прав і обов'язків 19 Адміністративна відповідальність 139 Антимонопольний комітет України 150 Безпека харчових продуктів 99 Банкрутство 299

Банки, їх організаційно-правові форми 368 Біологічно активна харчова добавка 99 Відшкодування шкоди 138 Введення продукції в обіг 90 Випробувальна лабораторія 90 Виробник 89

Видача дубліката ліцензій 49 Виробниче підприємство 178 Вільні ціни 283 Велике підприємство 204

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню 43 Види банківських операцій 371

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 100 Виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків 19 Гарантії 295

Господарське підприємство 218 Господарські санкції 305

 

 

Господарські зобов'язання 278

Господарсько-договірні зобов'язання 281

Господарсько-торговельна діяльність та її види 323

Гральний бізнес 64

Декларація про відповідальність 90

Декларування відповідальності 89

Джерела формування майна 260

Дочірнє підприємство 204

Державне підприємство 177

Державні гарантії 180

Державні, фіксовані та регульовані ціни 288-289

Державні цільові фонди 67

Державне комерційне підприємство 210

Декларація 69

Джерело доходу 69

Дозвільні засоби (правовстановлюючі норми) 16 Договір комерційної концесії 382 Договір оренди та його зміст 339 Законодавчо регульована сфера 90 Законодавчо нерегульована сфера 90

Збитки 309

Зобов'язувані засоби (обов'язкові норми) 16 Заборонні засоби (заборонні норми) 16 Загальний дозвіл 17 Звільнення від заборони 17 Загальний метод (автономний) 18

Зміст, предмет, ціна, строк дії господарського договору 283 Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання 388 Ідентифікація 100

Інноваційна діяльність та її види 364-365 Іноземна інвестиція 244 Кошти 261

Корпоративне підприємство 203 Корпоративні права 275 Комунальне підприємство 217 Командитне товариство 221 Казенне підприємство 207

Кодекс усталеної практики (звіт правил) 78 Консенсус 77 Кадастровий довідник 69 Концесії 400

Комерційне посередництво (агентські відносини в сфері господарюван­ня) 346

Капітальне будівництво 357 Короткостроковий патент 52 Ліцензійні умови 46 Ліцензія 42 Ліцензіат 42

Лізинг у сфері господарювання, його види 343

Майново-господарські зобов'язання 279

Мале підприємство 204

Майно у сфері господарювання 260

Мета стандартизації в Україні 78

Міжнародний стандарт 77

Міжнародна стандартизація 77

Метод правового регулювання господарської діяльності 17 Механізм правового регулювання підприємницької діяльності 18 Національний стандарт 77 Національна стандартизація 77 Національний знак відповідності 93 Нормативний документ 77 Невиробничі фонди 206 Норми права 18

Некомерційне господарювання 183 Організація роботодавців 37 Організаційно-господарські зобов'язання 279 Орендне підприємство 243 Основні риси державного регулювання 19 Основні фонди 260 Оборотні засоби 260 Об'єкти стандартизації 78 Основні функції податків 69 Оперативно-господарські санкції 314 Об'єкт оподаткування 67 Орган стандартизації 78

Основні чинники забезпечення ефективності правового регулюван­ня: 22

Процедура підтвердження відповідності 93 Прострочення кредитора 306

Предмет правового регулювання господарської діяльності 15 Постачальник 89

Підтвердження відповідальності 89 Продукція 89

Прибуток (дохід) суб'єкта господарювання 262 Податки 33

Підстави для переоформлення ліцензій 49 Порядок застосування стандартів 85 Прострочення боржника 306 Принципи державного регулювання 20 Приватне підприємство 177

Підприємство з іноземними інвестиціями 203 Підприємництво 202 Правові відносини 19

Правова регламентація господарської діяльності 19

Повне товариство 220

Повноваження власника 258

Право господарського відання 259

Право оперативного управління 259

Право оперативного використання майна 259

Податкові пільги 68

Платники податків 68

Перевезення вантажів та вид господарської діяльності 352 Посередницька діяльність у здійсненні операцій з цінними паперами 379 Пункт продажу 54

Патентування підприємницької діяльності суб'єктів господарювання 51

Пільговий торговий патент 56

Розголошення комерційної таємниці 133

Рішення про видачу ліцензії чи відмову 47

Ревізійна комісія 239

Рада стандартизації 80

Регіональна стандартизація 77

Свідоцтво про визнання відповідності 90

Складові механізму правового регулювання підприємницької діяльності 14

Суб'єкти господарювання державного сектору економіки 38

Суб'єкти господарювання комунального сектору економіки 41

Спеціальний патент 59

Система якості 89

Система управління якістю 89

Сертифікація 90

Сертифікат відповідності 90

Статут акціонерного товариства 227

Статут ТОВ 227

Статут суб'єкта господарювання 191 Стандарт 77

Середнє підприємство 204 Спостережна рада 238 Системи стягування податків 72 Стандартизація 77

Спеціальний (авторитарний, державний) метод 18 Система оподаткування 67 Ставка податку 68

Спеціальна (вільна) економічна зона 18 Страхування 376

Типи правового регулювання підприємницької діяльності 17 Торговий патент 52

Торговельна діяльність з продажу товарів 54 Торгово-промислова палата 37

Технічний регламент з підтвердження відповідності 90 Технічні комітети 81

Товари 261

Терміни видачі чи відмови у видачі ліцензії 48 Торговельна марка 269

Товариство з обмеженою відповідальністю 219 Товариство з додатковою відповідальністю 219 Технічні умови 78 Технічний регламент 102

Торгове представництво та посередництво 324 Торговельно-біржова діяльність та біржові операції 337 Термін сплати податку 68

 

 

Укладення господарських договорів 284 Умисне банкрутство 302

Форми реалізації державою економічної політики 26 Фіктивне банкрутство 302 Фінанси суб'єкта господарювання 367 Фондова біржа 380

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації 79 Ціна (тариф) 283 Штрафні санкції 312