ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

 

 

Вступ     3

 

Програма курсу 5

 

 Тема 1  Загальна характеристика господарського права й гос-

 

подарського законодавства             12

 Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяль-

 

ності       19

 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28

 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності      38

 Тема 5. Господарські зобов’язання              48

 Тема 6. Господарський договір     55

 Тема 7. Господарсько-правова відповідальність       63

 Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства              69

 Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин       77

Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності        88

Тема 11. Правове регулювання відносин оренди й лізингу     98

Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання       108

Тема 13. Біржова діяльність в Україні            115

Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Україні 124

Тема 15. Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні 138

Тема 16. Господарські організації у праві інших держав          150

 

Термінологічний словник                154

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час поточного та підсумкового контролю             166

 

Список рекомендованої літератури               200