Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

 

                           О.В. Михайлов  

 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ПРАВО)

Курс лекцій

для студентів спеціальності

6.050106 „Облік і аудит”

денної та заочної форми навчання

 

 

 

                                    Підлягає поверненню

                           до університету

                                     Примірник № ______

 

 

ПОЛТАВА

РВВ ПУСКУ

2007