ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Яку роль відіграло винайдення книгодрукування у становленні

 

авторського права?

Які норми Статуту королеви Анни - першого положення про ав­

 

торське право - ви знаєте?

Які можна виділити періоди в історії патентного права?

Коли був прийнятий перший європейський закон про товарні

 

знаки?

Якими були перші кроки щодо охорони сортів рослин?