ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

1.Що таке інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони?

2.Як співвідносяться право інтелектуальної власності та право власності?

Навіщо потрібна строковість права інтелектуальної власності?

У чому різниця між поняттями «інтелектуальна власність» і «про­

 

мислова власність»?

Які є інститути права інтелектуальної власності?