2.14. Інтелектуальна власність і поняття володіння та користування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Щодо нематеріальних благ, якими є всі продукти інтелекту­альної діяльності, незастосовна правомочність володіння: не мож­на фізично володіти ідеями й образами. Не можна прямо застосо­вувати до нематеріальних об'єктів і майнову правомочність ко­ристування.

Науково-технічні об'єкти та художні образи можуть бути вод­ночас у користуванні необмеженого кола суб'єктів.