2.13. Інтелектуальна власність і зобов'язальне право

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалі­зації можуть бути предметом різних зобов'язальних правовідно­син, і у зв'язку з цим на них поширюються загальні положення зобов'язального права.

При цьому обіг інтелектуальної власності має свої особливості. Так, право володілець передає іншим особам не саму інтелекту­альну власність, а право користуватися нею.