2.9. Специфіка результатів інтелектуальної діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Об'єкти інтелектуальної власності нематеріальні, їх можуть одночасно використовувати кілька осіб. Такі об'єкти є результа­тами або виявленнями розуму (звідси і назва «інтелектуальна», від лат. intellectus - розум).

Всі об'єкти інтелектуальної власності мають вартісну оцінку, як і інші результати людської праці. Особа, здійснюючи інтелек­туальну діяльність, реалізує свою правочинність володіти, кори­стуватися та розпоряджатися результатами цієї діяльності. Ви­никле право за своєю правовою природою абсолютне: ніхто не має права порушувати його.