Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

П 32    Підопригора О. О. Законодавство України про інтелекту-

альну власність. - X.: Фірма <Консум>, 1997. - 192 с.

 

В монографії в доступній для широкого читача формі висвітлюються роль

і значення інтелектуальної власності в Україні в умовах переходу до ринкової

економіки. В ній, зокрема, розкривається процес становлення законодавства

України про інтелектуальну власність. В роботі здійснено грунтовий аналіз цьо-

го законодавства, розкриті його позитивні якості і риси. Разом з тим виявлені

численні прогалини, окремі і істотні недоліки, нечіткість окремих норм, статей

і положень та інші вади. Вноситься низка пропозицій, спрямованнях на його

удосконалення, пропонуються проекти нових законів, статей і окремих поло-

жень.

 

Книга може бути корисною для підприємців, студентів та викладачів вузів,

інших практичних працівників та широкому колу читачів, які займаються чи

цікавляться питаннями правового регулювання інтелектуальної діяльності.

 

п  1207000000-049                                    

 -- Без об'яви                                ББК Х 623.3

 

97                   О. О. Підопритора, 1997

 Спільне колективне підприємство з іно-

земними інвестиціями фірма <Консум>,

оформлення, 1997

 

 Спільне колективне підприємство з іно-

земними інвестиціями фірма <Консум>,

ІSBN 966-7124-12-6               1997