ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

 

Вступ­­­­­­­­­­­­­­­­­­------------------------------------------------------------------------------4        

 

Розділ І.     Авторське право------------------------------------------------6

 

Глава 1. Історія і еволюція авторського права-----------------------6

 

Глава 2. Поняття, основні завдання (функції)

 та принципи авторського права-----------------------------------------12

1.  Поняття авторського права-----------------------------------------------12

2.  Основні завдання (функції) авторського

права-------------------------------------------------------------------------------16   

3.  Принципи авторського права---------------------------------------------18  

 

Глава 3. Виняткова природа І види

авторського права-------------------------------------------------------------20

1.  Виняткова природа авторського права----------------------------------20  

2.  Авторське право і окремі авторські

 правомочності--------------------------------------------------------------------23   

3.  Види авторського права-----------------------------------------------------25  

4.  Вільне використання творів------------------------------------------------40    .

 

Глава 4. Об'єкти авторського права--------------------------------------47

1,  Поняття і ознаки об'єкта авторського права----------------------------47    

2.  Види об'єктів авторського права------------------------------------------49   

 

Глава 5. Суб'єкти авторського права-------------------------------------57

1.  Автори творів-----------------------------------------------------------------57   

2.  Спадкоємці та інші правонаступники-----------------------------------60    

3.  Терміті дії авторського права---------------------------------------------61   

 

Глава 6. Авторський договір-----------------------------------------------62

 

Розділ II.    Суміжні права---------------------------------------------------71

 

Глава 1. Історія і еволюція суміжних прав-----------------------------71    

 

Глава 2. Охорона прав виконавців, виробників

фонограм, організацій ефірного

та кабельного мовлення-----------------------------------------------------74

1.  Охорона прав виконавців--------------------------------------------------74 

2.  Охорона прав виробників фонограм------------------------------------77    

3.   Охорона прав організацій ефірного

та кабельного мовлення--------------------------------------------------------80   

4.  Вільне використання об'єктів суміжних прав--------------------------82

5.  Термін охорони суміжних прав-------------------------------------------84    

 

Розділ III. Управління авторськими і суміжними

 Правами--------------------------------------------------------------------------86

 

Глава 1. Інфраструктура для реалізації

 авторських прав-----------------------------------------------------------------86

1.  Цілі та функції авторських організацій---------------------------------86

2.  Організації охорони і розпорядження

авторськими правами-----------------------------------------------------------89   

3.  Видавничі організації-------------------------------------------------------91  

 

Глава 2. Колективне управління авторськими правами------------92

1.  Виконавські права і права на трансляцію,

які е предметом управління----------------------------------------------------94

2.  Дозвіл публічного виконання або трансляції музики,

що охороняється-----------------------------------------------------------------95  

3.  Організація колективного управління авторськими

і суміжними правами-----------------------------------------------------------97

 

Розділ IV. Система законодавства України

 про охорону авторського права і суміжних прав--------------------101

 

Глава 1. Закон України «Про авторське право і

 суміжні права»----------------------------------------------------------------  101

 

Глава 2. Постанови Кабінету Міністрів України

у сфері авторського права---------------------------------------------------106 

 

Глава 3. Законодавчі та нормативні акти у сфері

авторського права--------------------------------------------------------------113    

 

Глава 4. Перспективи розвитку системи охорони

авторського права і суміжних прав в Україні---------------------------121

 

Література-------------------------------------------------------------------------125