§ 2. Реєстрація актів цивільного стану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно по­в'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, допов­нюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивіль­них прав і обов'язків.

Державній реєстрації підлягають народження фізичної осо­би та її походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть. Здійснюють її відділи реєстрації актів ци­вільного стану відповідних управлінь юстиції, а в сільській місцевості — виконавчі комітети сільських і селищних рад.

Органи реєстрації актів цивільного стану забезпечують своє­часну й правильну реєстрацію актів цивільного стану; вносять до актових записів необхідні зміни, доповнення та виправлен­ня; поновлюють втрачені й анулюють повторно складені ак­тові записи; видають громадянам свідоцтва про реєстрацію; зберігають архівний фонд.

До працівників відділів реєстрації актів цивільного стану висувають відповідні вимоги. Керівником і спеціалістом відділу реєстрації актів цивільного стану може бути призначе­ний громадянин України, який має вищу юридичну освіту й рекомендований кваліфікаційною комісією для роботи в орга­нах реєстрації актів цивільного стану. Згідно з Положенням про ці комісії1, вони утворюються й діють при Головному уп­равлінні юстиції в АРК, управліннях юстиції обласних, Київ­ської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Реєстрацію актів цивільного стану та ведення діловодства в органах реєстрації актів цивільного стану здійснюють у по­рядку, визначеному Мін'юстом України.

Керівництво органами реєстрації актів цивільного стану полягає в контролі за додержанням вимог законодавства про

 

 

 

1 Див.: Офіційний вісник України. — 2000. — № 35. — Ст. 1523.

 

1 Див.: Право України. - 1994. - № 7-8. - С 87.

34 — 5-1757

 

530

 

ГЛАВА 46

 

УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ

 

531

 

 

 

реєстрацій актів цивільного стану; розробці пропозицій щодо його вдосконалення; підготовці форм актів цивільного стану й форм звітності; наданні практичної та методичної допомоги органам реєстрації актів цивільного стану; здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації їх працівників.