§ 3. Митний контроль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Відповідно до МК митний контроль проводять посадові особи митних органів України шляхом:

перевірки документів і відомостей, необхідних для тако­го контролю;

митного огляду (огляду та переогляду товарів і транс­портних засобів, особистого огляду громадян);

обліку товарів і транспортних засобів, що переміщують через митний кордон України;

 

 

усного опитування громадян та посадових осіб;

перевірки системи звітності й обліку товарів, що пере­міщують через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляють під час переміщення то­варів через митний кордон України;

огляду території та приміщень складів тимчасового збе­рігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари й транспортні засоби, що підляга­ють митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом.

Митні органи самостійно визначають форму й обсяг конт­ролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, конт­роль за дотриманням яких покладено на митні органи.

Товари й транспортні засоби перебувають під митним кон­тролем з моменту його початку та до закінчення згідно із заяв­леним митним режимом. Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем установлюють відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кор­дон осіб, товарів і транспортних засобів.

Порядок створення зон митного контролю та їх функціону­вання, надання дозволу на розміщення в зонах митного контро­лю споруд і об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р.1.

Звільнення від окремих форм митного контролю встанов­люють МК, інші закони України, також міжнародні договори, укладені в установленому законом порядку. Незастосування митного контролю не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних за­собів через митний кордон України.

Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супровод­жуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради

1 Див.: Офіційний вісник України. — 2003. — № 52. — Ст. 2370.

 

408

 

ГЛАВА 33

 

 

 

України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра Украї­ни, Першого віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генераль­ного прокурора України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.