10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Вступ ..........................................

Розділ І. Загальні засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, зміст і систему в демократичній правовій державі ..........................

Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України ............

Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного

права ......................................

Глава 3. Розвиток методу адміністративного права........

Глава 4. Матеріальні і процесуальні норми у змісті адміністративного права та його межі ......................

Глава 5. Джерела адміністративного права. Форми і тенденції

систематизації адміністративного законодавства.......

Розділ II. Основні напрямки розвитку і реформування адміністративного законодавства ..........................

Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади — стратегічна орієнтація розвитку і реформування адміністративного законодавства ................

Глава 7. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу

громадян ...................................

Глава 8. Розвиток законодавства про органи виконавчої

влади ......................................

Глава 9. Розвиток законодавства про державну службу .... Глава 10. Правове забезпечення загальних процедур управлінської діяльності (адміністративних процедур) .........

Глава 11. Правове забезпечення надання органами виконавчої

влади управлінських послуг громадянам.............

Глава 12. Розвиток законодавства про державний контроль у

сфері виконавчої влади .........................

Глава 13. Запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового контролю за виконавчою владою ....

* Розроблена робочою групою з підготовки Концепції реформи адміністративного права України.

Глава 14. Правове забезпечення адміністративного оскарження

(позасудового захисту прав і свобод громадян).........

Глава 15. Реформування інституту адміністративної відповідальності ...................................

Глава 16. Розвиток законодавства про державне регулювання і

управління в окремих сферах суспільного життя.......

Додаток

Перелік законодавчих актів, які необхідно розробити або оновити в ході реформування адміністративного законодавства .......................................