9. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (без додатків)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

(Схвалена Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/ 98)

ЗМІСТ

1. Загальні засади адміністративної реформи ..........

2. Система органів виконавчої влади ................

2.1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади ...................

2.2. Центральні та інші підвідомчі Кабінету Міністрів органи виконавчої влади ....................

2.3. Місцеві органи виконавчої влади ..............

3. Організація державної служби...................

4. Територіальний устрій та система місцевого самоврядування ..............................

4.1. Політико-правові передумови перетворень........

4.2. Основні етапи трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування...........

4.3. Адміністративно-територіальний, організаційний, функціональний, фінансово-економічний і правовий аспекти реформування організації територіального устрою та системи місцевого самоврядування .....

5. Засоби забезпечення адміністративної реформи.......

5.1. Організаційне забезпечення ..................

5.2. Правове забезпечення ......................

5.3. Кадрове забезпечення ......................

5.4. Фінансово-економічне забезпечення ............

5.5. Інформаційне забезпечення ..................

5.6. Науково-просвітницьке забезпечення ...........

6. Заключні положення..........................

7. Термінологічний словник.......................