1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

(для студентів денної, заочної, очно-заочної, післядипломної форм навчання)

 

 

Факуль-

 

 

 

 

 

 

 

тети держ-

 

 

 

 

 

 

 

управлін-

Інститут

 

 

 

 

Назва

В

ня, судово-прокурорський,

адвокатури і муніципального

Інститут європейського

Заочна форма навчання

Після-дипломна форма

Очно-заочна форма

теми

С

цивіль-

управ-

права

 

навчання

навчання

 

 Ь

ного 1

ління

 

 

 

 

 

 О

підпри-

 

 

 

 

 

 

 Г

ємн. права

 

 

 

 

 

 

 о

ауд

 

ауд

 

ауд

 

ауд

 

ауд

 

ауд

 

 

 

л

п

ср

л

п

ср

л

п

ср

л

п

ср

л

п

ср

л

п

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1 . Поняття, місце і роль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адміністративного права в системі права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

України

4

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

-

2

2

-

2

2

2

-

Тема 2. Механізм адміністративно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правового регулювання

4

2

2

-

2

2

-

2

2

-

-

-

4

 

 

4

2

2

 

Тема 3. Суб'єкти адміністративного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права

4

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

-

2

2

-

2

2

2

-

Тема 4. Державна служба та державні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

службовці

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

1

4

-

2

4

 

2

4

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функції державного управління

4

2

2

-

2

2

-

2

2

-

-

-

4

-

 

4

2

2

-

Тема 6. Форми державного управління

4

2

2

-

2

2

-

2

2

-

-

-

4

-

 

4

2

-

2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

їх

19

20

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління

4

2

2

 

2

2

 

2

2

 

 

 

4

 

 

4

 

2

2

Тема 8. Адміністративно-правові режими

4

 

 

4

 

 

4

2

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

4'

Тема 9. Адміністративно-правовий примус

4

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

 

2

2

 

2

2

 

2

Тема 10. Адміністративна відповідальність

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

6

 

2

4

2

2

2

Тема 1 1 . Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві

4

2

 

2

 

 

4

2

 

2

 

 

4

 

 

4

2

 

2

Тема 1 2. Адміністративний процес

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

4

2

 

4

2

2

2

Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки

4

2

2

 

2

2

 

2

 

2

 

 

4

 

 

4

2

2

 

Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки

4

2

 

2

2

_

2

2

_

2

 

 

4

_

 

4

_

 

4

Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні

4

2

2

 

2

2

 

2

2

 

 

 

4

 

 

4

2

 

2

Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади

4

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

4

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою

4

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

 

2

2

 

2

2

2

 

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною

4

2

__

2

2

__

2

2

__

2

__

_

4

__

_

4

2

__

2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НІ

у

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

4

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

 

2

2

 

2

2

2

 

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією

4

2

2

_

2

2

_

2

2

_

 

 

4

 

 

4

 

 

4

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю

5

2

 

3

2

 

3

2

 

3

 

 

5

 

 

5

 

 

5

Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

4

Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно'! діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції

4

2

 

2

2

 

2

2

 

2

 

 

4

 

 

4

2

 

Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою

4

2

 

2

2

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

4

2

 

2

Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами та кредитуванням

4

 

2

2

 

2

2

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

1

 

Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом

5

 

 

5

2

 

3

 

 

5

 

 

5

 

 

-

 

 

5

Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів

4

2

 

2

 

 

4

2

 

2

 

 

4

 

 

4

2

 

2

Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом

4

_

_

4

_

2

2

_

_

4

_

_

4

_

_

4

2

 

2

 

 

1

2

3

4

5

(>

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Тема 29 Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

5

2

2

1

2

2

1

2

2

1

 

 

5

 

 

5

2

2

1

Тема ЗО. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення

4

2

2

 

2

2

 

2

2

 

 

 

4

 

 

4

2

 

2

Тема 3 1 . Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

5

 

2

3

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

Тема 32. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері соціального захисту населення

5

2

 

3

2

2

1

2

 

3

 

 

5

 

 

5

2

2

3

Всього

141

54

40

47

52

44

45

52

34

55

14

4

123

14

6

121

44

28

69