Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів.

Митний контроль.

Митні режими.

Особливості проходження служби в митних органах.

Адміністративна відповідальність за порушення митного законодавства.

Вивчення даної теми слід розпочати зі з'ясування поняття митної справи, яка включає в себе:

- порядок переміщення через митний контроль товарів та інших предметів;

- митне регулювання, пов'язане з встановленням мита і митних зборів;

— процедури митного контролю;

— митна статистика та ведення товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;

— боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил, розгляд справ про порушення митних правил;

— інші засоби проведення в життя митної політики. Правовими основами управління митною справою є Митний

кодекс України, закони "Про Єдиний митний тариф", "Про звільнення від обкладання митом предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України", "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", укази Президента "Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України", "Про гуманітарну допомогу, що надходить з України", "Про митну службу України", постанови КМУ "Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну", "Про Правила ввозу транспортних засобів на територію України" та ін.

Слід мати на увазі, що центральним органом управління митною справою є Державна митна служба України, повноваження якої визначаються Положенням про Державну митну службу України, її основними завданнями є:

захист економічних інтересів України;

сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків і створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України; вдосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; боротьба з контрабандою;

здійснення заходів щодо запобігання порушенням митних правил.

Державна митна служба здійснює свої повноваження через регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації.

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на митний

контроль, який виступає важливим засобом захисту економічних інтересів держави (див. МК України).

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил передбачена статтями 104-109, 111-120 МК України.