Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"  6

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"___________  10

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА   10

Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України  10

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання  13

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права  16

Тема 4. Державна служба та державні службовці 23

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління  27

Тема 6. Форми державного управління  31

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління  34

Тема 8. Адміністративно-правові резкими  36

Тема 9. Адміністративно-правовий примус  40

Тема 10. Адміністративна відповідальність  42

Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві 46

Тема 12. Адміністративний процес  48

Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки  51

Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки  54

Тема 15. Резким законності і дисципліни у державному управлінні 58

Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади  61

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА   64

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою   64

Тема 18. Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною   67

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами  70

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією   74

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю   76

Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою   78

Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції 81

Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою   83

Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням  85

Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом  87

Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів  89

Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом  91

Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою   92

Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення  94

Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом  96

Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення  99

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  101

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА   101

Тема 1.Поняття, предмет, метод і система адміністративного права  101

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання  101

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права  102

Тема 4. Державна служба і державні службовці 102

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління  103

Тема 6. Форми державного управління  103

Тема 7. Адміністративно-правові методи  104

Тема 8. Адміністративно-правові режими  104

Тема 9. Адміністративно-правовий примус  104

Тема 10. Поняття, ознаки і підстави адміністративної відповідальність  105

Тема 11. Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу  105

Тема 12. Провадження у справах про адміністративні проступки  106

Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні 106

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА   107

Тема 14. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою та обороною   107

Тема 15. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами  107

Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією   108

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою   108

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням  109

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою   109

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення  110

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом  110

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для заліку) 111

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту) 114

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА   119

7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА   129

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"  131

9. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (без додатків) 191

10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*  250