Контрольні питання

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дайте     визначення     поняття     адміністративно-юрисдикційної

діяльності органів внутрішніх справ.

Які характерні ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності

ОВС?

Яка        відмінність        адміністративної        юрисдикції        від

адміністративного примусу?

53