Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 

ББК 67.301.163 УДК351.74

АЗІ

Схвалено Вченою радою Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. Протокол № 8 від 3 квітня 2002 р.

Адміністративна діяльність: Навчальний посібник // За заг. ред. д.ю.н., доцента О.І.Остапенка. - Львів: ЛІВС, С 2002 р. - 252с.

Автори посібника: кандидат юридичних наук, доцент Новіков В.В. (вступ, розділ II, § 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13); кандидат юридичних наук Ковалів М.В. (розділ І, § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); кандидат юридичних наук Столбовий В.П. (розділ І, § 9); кандидат юридичних наук, доцент Чистоклетов Л.Г. (розділ II, § 1, 2); кандидат юридичних наук Паньонко І.М. (розділ II, § 3, 5, 14); Люблін В.Д. (розділ II, § 9); д-р біол. наук Сибірна Р.І. (розділ II, § 15).

У посібнику на підставі чинного законодавства розкриваються основні організаційно-правові засади органів внутрішніх справ, принципи, завдання, функції, форми і методи, права та обов'язки їх діяльності. Висвітлюються основні юридичні поняття і норми в сфері охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями.

Розраховано на курсантів та студентів навчальних закладів МВС України, а також можуть бути використані практичними працівниками правоохоронних органів.

Рецензенти:   доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України Голосніченко І.П., кандидат юридичних наук, доцент Колпаков В.К.

І5ВК 966-8013-03-4

Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України