Контрольні питання:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

1. Які юридичні ознаки включає в себе поняття виключної (морської) економічної зони?

2. Розкрийте особливості складу виключної (морської) еко­номічної зони.

3. Дайте визначення континентального шельфу України.

4. Якими законодавчими актами регулюються питання викори­стання та охорони виключної (морської) економічної зони та кон­тинентального шельфу?

5. Що таке природне багатство виключної (морської) еко­номічної зони та континентального шельфу?

6. Назвіть види використання природних багатств континен­тального шельфу.

7. Розкрийте особливості проведення науково-дослідних робіт в межах виключної (морської) економічної зони.

8. Назвіть органи, які здійснюють управління в галузі викорис­тання та охорони природних багатств виключної (морської) еко­номічної зони і континентального шельфу.

9. Які особливості розподілу та перерозподілу природних ба­гатств виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу?

10. Які основні вимоги щодо охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу передбачає чинне законодавство?

11. Розкрийте особливості майнової (таксової) відповідальності за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.