Глава 4 Правовий режим виключної (морської) економічно! зони і континентального шельфу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

Питання до теми:

1. Виключна (морська) економічна зона та континентальний шельф як об'єкти правового регулювання, використання і охорони.

1.1. Поняття, склад і юридична природа виключної (морської) економічної зони.

1.2. Поняття, склад і юридична природа континентального шельфу.

2. Особливості використання природних багатств континен­тального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

2.1. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

3. Особливості управління в галузі використання та охорони природних багатств континентального шельфу і виключної (морсь­кої) економічної зони.

4. Правова охорона виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

5. Відповідальність за порушення законодавства в галузі вико­ристання та охорони природних багатств континентального шель­фу і виключної (морської) економічної зони.