Глава З Правовий режим використання та охорони рекреаційних зон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

Питання до теми:

1. Поняття, склад і юридична природа рекреаційних зон.

2. Правовий режим і порядок створення рекреаційних зон. Ви­ди рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування рекреаційних зон. Нормативи рекреаційної навантаженості.

3. Особливості управління в галузі використання та охорони ре­креаційних зон.

4. Правові форми використання рекреаційних зон.

5. Правова охорона рекреаційних зон.

6. Проблеми відповідальності за порушення режиму викорис­тання та охорони рекреаційних зон.