Глава 1 Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

Питання до теми:

1. Поняття природно-заповідного фонду.

2. Правові форми та види використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

3. Управління в галузі організації, охорони і використання при­родно-заповідного фонду.

4. Правовий режим окремих територій та об'єктів природно-за­повідного фонду.

5. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.