Глава 4 Правовий режим використання, відтворення, захисту та охорони лісів : Екологічне право – Авто невідомий : Книги по праву, правоведение

Глава 4 Правовий режим використання, відтворення, захисту та охорони лісів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 
РЕКЛАМА
<

Питання до теми:

1. Ліс як об'єкт правового регулювання використання, відтво­рення, захисту та охорони.

2. Право власності на ліси.

3. Право лісокористування та його види.

4. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони лісів.

5. Правова охорона і захист лісів.

6. Відповідальність за порушення лісового законодавства.


<