3. Прокат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 

ЦК 2003 р. (2 гл.58) відмовився від терміну "побутовий прокат", використовуючи для його позначення термін "прокат".

Договір прокату — це договір, за яким, наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк.

Договір прокату є договором приєднання. Наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату, які не можуть порушувати прав наймачів, встановлених законом. Умови договору прокату, які погіршують становище наймача порівняно з тим, шо встановлено типовими умовами договору, є нікчемними. Договір прокату є публічним договором (ст.787 ЦК).

Він є різновидом договору найму. Тому умови і порядок надання майна за цим договором визначаються загальними правилами про договір найму, за винятком випадків, коли зазначені відносини урегульовані спеціальними правилами і нормами, що однак не повинні суперечити положенням ЦК, які регулюють відносини найму.

Якщо раніше наймодавцями в договорі прокату були спеціалізовані державні організації, то зараз наймодавцями за договором прокату може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм.

Наймачами виступають, як правило, фізичні особи, які одержують майно в користування за плату на умовах, передбачених договором.

Поряд із загальним правилом, що предметом договору прокату рухома річ, яка використовується для задоволення побутових невиробничих потреб, ЦК не виключає використання предмета договору для інших потреб: відповідно до ч.2 ст.788 ЦК предмет договору прокату може використовуватися для виробничих потреб, якщо це встановлено договором.

Предмет прокату, як правило, має індивідуально-визначені ознаки і є неспоживчим у процесі його використання, тому що після закінчення строку дії договору він підлягає поверненню наймо-давцевІ.

На сьогодні відносини побутового прокату в Україні регулюються, крім ЦК, Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. №313.

Предмет договору прокату передається наймачеві за плату, яка згідно із ст.789 ЦК встановлюється за тарифами наймодавця. Як правило, при одержанні предмета договору прокату наймач вносить наймодавцеві плату за весь строк прокату.

Предмет прокату при переданні наймачеві має бути в його присутності перевірений і при виявленні несправності замінений іншим. Під час укладення договору прокату наймодавець зобов'язаний надати наймачеві всю необхідну І достовірну Інформацію про предмет прокату, а також нормативні документи, якщо вони передбачені виготівником, що містять правила та умови ефективного використання цього предмета.

При врученні предмета прокату наймодавець повинен ознайомити наймача з правилами технічної експлуатації, а при видачі предметів побутової техніки прикласти інструкцію про порядок користування ними. Це сприяє посиленню гарантій наймачів щодо передачі йому речей належної якості і надійного їх використання.

Для окремих видів майна передбачені обмежені строки прокату, ЩО зумовлено тривалістю перебування наймача у встановлених місцях. Так, особам, які відпочивають у санаторіях і будинках відпочинку, предмети прокату надаються не більш ніж на строк перебування в цих установах при пред'явленні паспорта і санаторно-курортної книжки. Особам, які проживають у готелях, предмети прокату надаються на строк, що не перевищує строку перебування в готелі.

Особливістю договору прокату є те, що наймач має право у будь-який час відмовитися від договору прокату і повернути річ иаймо-Давцеві. При цьому плата за прокат речі, що сплачена наймачем за весь строк договору, зменшується відповідно до тривалості фактичного користування річчю (ст.790).

Іншими особливостями договору прокату є те, що: наймач не має права на укладення договору піднайму;

наймач не має переважного права на купівлю речі у разі їїпродажу наймодавцем;

капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець засвій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речі сталося звини наймача (ст.791 ЦК).