2.5.4. Адресні вказівки, де можливо ознайомитись з методикою розв’язання аналогічних завдань по пункту 2.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Студенти повинні ознайомитись з блоком навчально-мето­дичного забезпечення до кожної теми курсу по таких пунктах: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, а також розділами 3, 5, додатками даного посібника та навчальним посібником «Судово-бухгалтерська експертиза» — К.: КНЕУ, 2003. — Мумінова-Савіна Г. Г. — 202 с.