ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТАДІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

ПЛАН

5.1. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи.

5.2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи.

5.3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування.

5.4. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах.

5.5. Методика проведення бухгалтерської експертизи у суді.

5.6. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта.

5.7. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.

 

Основні питання, які треба опрацювати і засвоїти самостійно, названо у відповідній темі типової програми курсу та в переліку плану лекційних занять. Вичерпні й достатньо деталізовані відповіді на ці питання викладено у навчальному посібнику «Судово-бухгалтерська експертиза» [71, с. 86—106] та рекомендованій літературі з цієї теми.

Самостійно вивчаючим тему «Організаційна стадія судово-бухгалтерської експертизи» треба усвідомити порядок призначення та методику проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Стосовно структури постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи, то необхідно знати, що вона складається з трьох частин:

вхідної;

описової;

резолютивної.

У подальшому слід буде засвоїти права, обо­в’язки і відповідальність судового експерта та обвинувачуваного в разі призначення та провад­ження судово-бухгалтерської експертизи.

Студенти, вивчаючи цю тему, зможуть:

пізнати механізм призначення судово-бухгалтерської екс­пертизи;

засвоїти структуру постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи згідно з процесуальними нор­мами;

опанувати методику проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування;

охарактеризувати методику проведення судово-бухгал­терської експертизи в експертних установах та в суді;

дізнатися про права, обов’язки, відповідальність судового експерта, а також обов’язки керівника експертної ус­танови.