Розділ II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Суд України

 

Питання для самоконтролю

Які нормативно-правові акти складають правову базу координації правоохоронної діяльності?

Дайте структурну характеристику соціально-правової моделі координації правоохоронних органів.

З- Яких посадових осіб включено до персонального складу Кординаційного комітету по боротьбі з корупцією і органі­зованою злочинністю при Президентові України?

4. На яких принципах базується взаємодія (координація) пра­воохоронної діяльності між окремими органами?

 

 

 

 

 

Глава 1. Основи здійснення правосуддя

 

59