Глава З Державна політика у сфері правоохорони

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

 

 

 

Питання для самоконтролю

Які статті Конституції України безпосередньо або опосе­редковано стосуються даної дисципліни?

Назвіть кодифіковані нормативно-правові акти, які є дже­релом охоронних норм.

Дайте загальну характеристику регулятивних та охорон­них правовідносин.

Яка класифікація існує щодо законодавства про судову,

правоохоронну та правозахисну діяльність?

5.             Яка   посадова   особа   має   найбільші   повноваження   в

охоронній сфері?