ВСЕСВІТНЯ ХАРТІЯ СУДДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
РЕКЛАМА
<

Ухвалена Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів

17 листопада 1999 року

 

Преамбула.

Над підготовкою цієї Хартії працювали судді з усього світу. Ця Хартія стала результатом їхньої роботи і була схвалена асоціаціями - членами Міжнародної асоціації суддів як така, шо містить загальні мінімальні норми.

Стаття 1 Незалежність

В роботі судді повинні заоезпечувати додержання прав кожної людини на справедливий судовий розгляд. При вирішенні спору щодо цивільних прав і обов'язків людини або при встановленні будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти неї. судді повинні сприяти реалізації права людини на справедливий і публічний розгляд в межах розумного строку незалежним і справедливим судом, створеним на основі закону.

Незалежність судді є обов'язковою для безстороннього правосуддя згідно із законом. Це невід'ємна його складова. Всі установи і органи влади, національні чи міжнародні, повинні поважати, захищати і відстоювати таку незалежність.

Стаття 2 Статус

Незалежність суддів має забезпечуватися шляхом створення і захисту суддівської посади як істинно і дійсно незалежної від інших гілок державної влади. Суддя як особа, що обіймає суддівську посаду, має мати змогу здійснювати судову владу без будь-якого соціального, економічного та політичного тиску і незалежно від інших суддів та адміністративних судових органів.

Стаття 3 Додержання закону

При виконанні суддівських обов'язків суддя підкоряється тільки закону і керується тільки законом.

Стаття 4 Особиста незалежність

Ніхто не повинен давати або намагатися давати судді будь-які накази або вказівки, які можуть вплинути на судові рішення судді, крім передбачених випадків висловлення думки вищими судами у конкретній справі за процедурою оскарження.

Стаття 5 Безсторонність і стриманість

При виконанні суддівських обов'язків суддя має бути безстороннім і повинен розглядатися саме як такий.

Суддя мас виконувати свої обов'язки зі стриманістю і увагою до достоїнства суду і всіх заінтересованих осіб.

Стаття 6 Ефективність

Суддя має виконувати свої обов'язки старанно та ефективно і без будь-яких необгрунтованих затримок.

Стаття 7 Діяльність поза судом

Суддя не повинен виконувати жодних інших функцій, державного чи приватного характеру, оплачуваних чи неоплачуваних. якщо вони не є повністю сумісними з обов'язками і статусом судді.

Суддя не повинен призначатися на будь-які несудові посади без його згоди.

Стаття 8 Гарантії посади

Суддя може бути переведений, тимчасово усунений або звільнений з посади тільки згідно із законом і тільки за рішенням, прийнятим у відповідності до дисциплінарної процедури.

Суддя повинен призначатися безстрокове або на такий строк і на таких умовах, які не становитимуть загрози незалежності судді.

Будь-які зміни щодо віку обов'язкового виходу на пенсію не повинні мати зворотної дії.

Стаття 9 Призначення на посаду

Відбір і кожне призначення на посаду судді повинні проводитися відповідно до об'єктивних і прозорих критеріїв на основі відповідної професійної кваліфікації. Якщо порядок відбору суддів не закріплений і не перевірений традицією, то відбір повинен проводитися незалежним органом, суттєву частину складу якого становлять судді.

Стаття 10 Цивільна і кримінальна відповідальність

Притягнення судді до цивільної відповідальності в країнах, де існує така можливість, а також до кримінальної відповідальності, в тому числі й арешт судді, повинні допускатися тільки за умови відсутності впливу на його незалежність.

Стаття 11 Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Притягнення суддів до адміністративної та дисциплінарної відповідальності має бути організоване так,щоб не була скомпрометована їхня істинна незалежність і щоб враховувалися тільки об'єктивні міркування, які стосуються конкретної справи.

Якщо порядок притягнення суддів до адміністративної та дисциплінарної відповідальності не закріплений і не перевірений традицією, то притягнення суддів до такої відповідальності повинно здійснюватися незалежним органом, суттєву частину складу якого становлять судді.

Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності може здійснюватися тільки згідно з попередньо встамовленим законом і у відповідності до попередньо встановлених процедурних правил.

Стаття 12 Об'єднання

Право судді належати до професійного об'єднання має бути визнаним, щоб забезпечити суддям можливість радитися, особливо з питань застосування законів, етичних принципів і засобів здійснення правосуддя, а також для того, щоб вони могли захищати свої законні інтереси.

Стаття 13 Винагорода і вихід на пенсію

Суддя має отримувати достатню винагороду, що забезпечує йому економічну незалежність. Винагорода не повинна залежати від результатів роботи судді і не повинна зменшуватися протягом роботи судді на його посаді.

Суддя має право вийти на пенсію, розмір якої залежить від його професійної категорії.

Після виходу судді на пенсію йому не може бути заборонено займатися іншою професійною юридичною діяльністю тільки на тій підставі, що він був суддею.

Стаття 14 Підтримка

Інші органи державної влади повинні забезпечувати судовим органам засоби, необхідні для належного виконання їхніх функцій. Судді повинні мати можливість брати участь у прийнятгі рішень щодо цих питань, або висловлювати свою думку щодо них.

Стаття 15 Державне обвинувачення

У країнах, де державними обвинувачами виступають судді, зазначені вище принципи застосовується тиіаііз Іпиіапсііз і до таких суддів.