ТЕМА 5: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ПРАВИЛЬНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 

ПЛАН

1.   Суть та завдання нагляду за додержанням і правильним засто­суванням законів.

2.   Об'єкт, предмет і межі нагляду.

3.   Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за загаль­ним виконанням законів.

4.   Види нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів.

5.   Методики проведення окремих видів прокурорських перевірок щодо додержання і правильного застосування законів.