ТЕМА 3: СИСТЕМА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ РОБОТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 

ПЛАН

1.  Система прокуратури України та структура її органів.

2.  Організація роботи в прокуратурі України.

А. Організація та планування роботи в органах прокуратури. Кон­троль та аналіз її виконання.

Б. Облік, звітність і законодавчо-систематизаційна робота в ор­ганах прокуратури.