АДВОКАТУРА РОССИИ – Автор неизвестен

Оценка: 41 (+/-). Просмотров: 3220Похожие книги

Організація судових та првоохоронних органів - ред. Є. Марочкіна

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР - Ю.А.Мечетин

Судебная медицина - Самищенко С.С

Обращение в Европейский Суд по правам человека - под общ. ред. Ф. Лича

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять - Сібільова Н.В. та ін