67.Суб‘єкти, об‘єкти та зміст права транспортного землекористування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 

Об”єкт -землі транспорту – землі надані в користування п/м, орг-м зал, авто, морск, внутр водного, повітряного та трубопроводного транс для виконання покладених на них задач по експлуат, ремонту, розвитку об”єктів транс.

Суб”єкт – п-ва, ор-ї транспорту, якии надані в користування землі для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту, вдосконалення і розвитку об”єктів транспорту.

                Розміри зем діл, що надаються для зазнач цілей, визнач відповідно до затвердж у встановленому порядку норм або проектно-тех документації.

Розміщення споруд та інш об”єктів транс на землях, наданих в користування п-м транс, здійснюється за погодженням з місц органами влади і самоврядування.

П-ва транс зобов”язані раціон використ надані їм зем діл, не порушувати інтер фнш землекористувачив, не допускати заболочення, погіршення якості земель і забруднення їх пром та інш відходами, неочищеними стоками, вживати заходів для захисту грунтів від ерозії, додержувати інш вимог щодо охорони земель.

Відповідальність за утримання в належному стані земель, наданих у користування п-м і орг-м транспорту, і використуння їх за цільовим призначенням покладається на керівників(власників) цих п-в, установ і орг-й.

З метою забезпечення належної експлуат споруд та інш об”єктів транспорту, а також охорони земель від негативн впливу зазначених об”єктів на землях, наданих у користування п-м тран, можуть встановл охоронні зони з особливими умовами землекорист.