Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка

 

 

 

 

 

 

 

Історія органів внутрішніх справ

 

Науково-бібліографічний довідник

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

1999

 

 

Рекомендовано до друку

Методичною радою

Університету внутрішніх справ

“__ “_____ 1999 р., протокол №

 

          Історія органів внутрішніх справ. Науково-бібліографічний довідник. – Харків: Університет внутрішніх справ, 1999.

          Науково-бібліографічний довідник містить описи книг, статей з фондів ХДНБ ім.В.Г.Короленка, бібліотеки Університету внутрішніх справ та приватних зібрань українською, російською та іноземними мовами за період 1831-1999 р. Література систематизована за розділами виставки, а в середині розділів – за алфавітом авторів та назв. Бібліографічному описові передує шифр, за яким можна одержати ці видання в читальних залах ХДНБ ім.В.Г.Короленка або, бібліотеці УніВС, або замовити по міжбібліотечному абонементу.

          Довідник розрахований на викладачів, науковців, слухачів, курсантів, студентів юридичних та історичних вищих навчальних закладів, учнів спеціалізованих ліцеїв, практичних працівників правоохороних органів, широкого кола читачів.

Укладачі:    Кобєлєв Олексій Миколайович

                             Романова Леонора Іванівна

                             Герасимова Галина Миколаївна

                    Зайцев Леонід Олександрович

                   Головко Борис Георгійович

                   Безрук Сергій Іванович

                   Кириченко Володимир Євгенович

                   Гавриленко Олександр Анатолійович

                   Проневич Олексій Станіславович

                   Холод Юрій Анатолійович

                   Войцеховський Михайло Михайлович

                    Солодовнік Ігор Леонідович

                   Колесніков Сергій Дмитрович

Мещеряков Євген Валерійович

         

Наукові консультанти: Зайцев Л.О., канд. юрид. наук;

                                           Гавриленко О.А., канд. іст. наук.

 

Комп’ютерний набір: Колесніков С.Д.,  Гавриленко О.А.,

          Бурдін М.Ю., Воронін О.С.

 

Редактор С.М.Миценко

 

Відповідальний за випуск: Зайцев Л.О.

 

© Університет внутрішніх справ,  1999