Схема 8. Державний устрій Великого князівства Литовського (кінець ХV ст. – 1569 р.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

 

 

 

 

 
                                        Джерела права

 

 


 Нормативний акт  Правовий        Правовий      Нормативний 

(загально-земські    звичай            прецедент           договір

грамоти,

постанови сейму,

грамоти містам,

договори,

Судебник 1468 р.)

                                         

 

 

Види договорів

купівлі-продажу                  позики                  перевезень

 

 
Види злочинів

 

     проти особи              проти майна       проти моральності

 

 
Види покарань

 

            страта                          позбавлення волі           майнові

 

Схема 9. Право Великого князівства Литовського

наприкінці ХІІ-ХV ст.

Табл. 2

Формування галузей права

 

Джерела

Галузі права

Правовий звичай

Цивільне право

Правовий прецедент

Кримінальне право

Нормативний акт

Процесуальне право,

адміністративне право

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ